Avskaffa delade turer. Nu!

Det mörka coronaåret 2020 är på väg att ta slut. Ett år som saknar motsvarighet där omsorgspersonalen dragit ett väldigt stort lass. En omsorgspersonal som lönemässigt ofta är långt efter men som ändå gör de allra största insatserna för samhällets mest sköra.

Den pågående pandemin sköljde över oss vilket gjorde deras arbete både viktigare och tuffare. Det har blivit långa arbetspass, nya rutiner med skyddsutrustning som munskydd, skyddsförkläde, ett evigt tvättande av händer, spritande och försiktighetsåtgärder med allt vad det har inneburit. Och inte minst en oro att få in smittan på ett boende eller med sig…

Läs mer

I Karlskrona erbjuds omsorgspersonal utbildning!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu en miljardsatsning på ett kompetenslyft. I Karlskrona leder det till att fler får chansen att utbilda sig! Målet är att all personal ska ha relevant utbildning. Det skriver äldrenämndens ordförande Eva-Lotta Altvall och undersköterskan Johan Ekström.

Den Coronapandemi som har pågått sedan tidigt i våras har på riktigt blottat de brister som funnits i äldreomsorgen under en lång tid. Det råder ingen tvekan om att vi behöver göra mer för att stärka äldreomsorgen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu en miljardsatsning på ett kompetenslyft. I Karlskrona leder det till att fler…

Läs mer

S förutsätter att det vidtas omedelbara åtgärder efter den allvarliga IVO-kritiken

- Alla äldre ska kunna känna sig trygga i att få den vård de behöver. Det är ytterst allvarligt det som nu framkommit.

Region Blekinges sjukvård har brutit mot både hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen. Det visar den granskning som tillsynsmyndigheten IVO gjort av vården även i Blekinge under Coronapandemin. På de särskilda boenden som granskats visar tillsynen att äldre inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19, det saknas uppgifter i…

Läs mer

Skärpta straff nationellt och bättre förebyggande insatser lokalt

Vi socialdemokrater ser att satsningar på välfärden är ett viktigt redskap i kampen mot ojämlikhet men också mot brottslighet.

Vi menar att satsningar på en trygg förskola, bra bostäder, öppna fritidsgårdar, fler socionomer och en skola med rätt resurser är viktiga tillsammans med andra insatser som bevakningskameror, väktare och fler poliser. Det finns ibland en bild av oss socialdemokrater som alltför snälla i synen på lag och ordning. Den bilden är falsk. Vi anser…

Läs mer

S, L och C gjorde gemensamt besök på Marinbasen

Under måndagen sammanstrålade Heléne Björklund (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (L) och Håkan Eriksson (S) för ett gemensamt besök på Marinbasen i Karlskrona.

Det var första gången som den här grupperingen gjorde ett gemensamt verksamhetsbesök men säkert inte den sista. Partierna står gemensamt bakom finansieringen av Försvarspropositionen som ska beslutas i riksdagen om en månad. Och Blekinge är en viktig angelägenhet ur försvarshänseende. Björklund, Larsson och Dovstad är även distriktsordförande för sina partier i Blekinge och har ett…

Läs mer

Välfärden först i Socialdemokraternas regionbudget

150 nya miljoner till Blekinges hälso- och sjukvård. Och mer pengar till folkhälsa, kultur och regional utveckling.

Coronakrisen har fått allvarliga konsekvenser för välfärden, ekonomin och jobben och den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till historiska resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Kraftigt ökade statsbidrag ger därmed förutsättningar för såväl nya satsningar som att minska vårdskulden.  Läs budgeten i korthet här! Läs vår budget i sin helhet här! – Detta…

Läs mer

Så här motionerade våra riksdagsledamöter!

Nu är den allmänna motionstiden över och riksdagsledamöternas motioner är inlämnade och registrerade hos riksdagen.  Riksdagsledamöterna får inte motionera om frågor som hamnar inom det egna utskottsområdet. Heléne Björklund måste alltså undvika försvarsfrågor och Magnus Manhammar får inte motionera om frågor som rör miljö- och jordbruksutskottets. Men självklart vill Blekinges riksdagsledamöter påverka inom andra områden…

Läs mer

Inför psykiatriambulans i Blekinge

Socialdemokraterna vill utreda möjligheterna för en psykiatri-ambulans i länet.

– Det skulle vara en viktig insats för människor i akuta situationer och med nya statsbidrag finns det också pengar till satsningen.  Regeringens och samarbetspartiernas historiska satsning på välfärden ger möjligheter för Region Blekinge att investera i nya insatser inom psykiatrin.  I regeringens välfärdsbudget finns nu ekonomiskt stöd för att exempelvis införa en så kallad…

Läs mer

S kräver gratis influensavaccin

Socialdemokraterna i Region Blekinge driver frågan att samtliga riskgrupper ska erbjudas gratis vaccinering mot influensa och pneumokocker.

Idag är det bara gravida och personer över 65 som erbjuds avgiftsfri vaccinering i Blekinge. Vid regionfullmäktiges sammanträde under onsdagen föreslog Socialdemokraterna att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med en konsekvensanalys av en sådan förändring. Eftersom det var en så kallad minoritetsåterremiss blev det också beslutet.  – Vi vill genomföra den här förändringen och…

Läs mer

Satsningar som stärker hela regionen

- Kunskapslyftet kommer att göra skillnad för hela regionen. Och välfärdsmiljonerna behövs i vården.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu, tillsammans med samarbetspartierna Centern och Liberalerna, presenterat sin gemensamma höstbudget. Det är en budget som både skyndar på klimatomställningen, ger vanligt folk ekonomisk trygghet, trycker tillbaka arbetslösheten och gör historiska investeringar i välfärden. –       Regeringens höstbudget kan bli en kraftfull återstart för både verksamheterna i Region Blekinge och länet i stort….

Läs mer
facebook Twitter Email