Ett starkare samhälle!

Årets första maj-firande flyttar in i ditt vardagsrum genom ett digitalt firande, där du bland annat får höra tal från partiordförande Stefan Löfven och LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Sändningen börjar 11.00 på fredagsförmiddagen och du hittar den på Socialdemokraternas och LOs Facebook-sidor samt på Socialdemokraternas Youtube. Visa att du firar första maj Tips på vad du kan du göra för att visa att…

Läs mer

S vill ha klimatsmarta inköp

S i Region Blekinge vill utreda hur och med vilket verktyg en analys av inköpens klimat- och miljöpåverkan kan ske.

Vetenskapliga rapporter om klimatförändringarna belyser vikten av att samhällets alla sektorer bidrar mer till att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Det finns stora möjligheter att i upphandlingar ställa krav på minskad klimatpåverkan. Därmed bör Region Blekinge arbeta för att offentliga inköp ska vara miljömässigt hållbara.  Olika typer av inköp har olika stor miljöpåverkan. Inte bara…

Läs mer

Stort intresse för EU-ministern

Samtidigt som EU:s högsta ledning åkte till gränsen mellan Grekland och Turkiet, för att hantera flyktingssituationen där, kom Sveriges EU-minister Hans Dahlgren till Karlskrona under tisdagen. Självklart blev flyktingfrågan och EU:s roll för att hantera den något som Dahlgren fick besvara under dagen. Man kan inte upphäva asylrätten, det är en rättighet för alla att…

Läs mer

S vill ha särskild debatt om viktiga frågor för Blekinges utveckling

 Socialdemokraterna kräver särskild debatt i fullmäktige om Blekinges utveckling. – Läget är oroväckande och kräver en seriös diskussion.  Region Blekinge är mitt uppe i arbetet med en ny Regional utvecklingsstrategi från 2021 och de närmaste åren framöver. Samtidigt kommer oroande signaler om både dagsläget och framtiden för Blekinges utveckling.  Socialdemokraterna vill nu ha en särskild…

Läs mer

Minska matsvinnet!

Socialdemokraterna vill snabba på möjligheten att sälja mat som blir över i Region Blekinges restaurangverksamheter. – Vi vet att diskussioner om detta pågår. Nu vill vi att verksamheten ges förutsättningar att skynda på för att också förverkliga planerna, säger vårt regionråd Christina Mattisson. Matsvinn förekommer i hela livsmedelssystemet och har en negativ påverkan på både…

Läs mer

Orimligt att spara 150 miljoner i sjukvården!

Socialdemokraterna kritiserar Alliansens beslut idag om besparingar i sjukvården. Det handlar om besparingar på runt 150 miljoner kronor varav drygt 100 miljoner drabbar vårdpersonalen.

För att minska besparingarna föreslog Socialdemokraterna istället att nämnden skulle be fullmäktige om mer pengar.  Markus Alexandersson (S) 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden:  – Med vårt förslag skulle nämnden kunna använda dom pengar som just nu finns avsatta till helt nya satsningar, för att minska sparkraven på vården. Vi menar att det är orimligt…

Läs mer

Leverans av S-vallöften för 2020

Det är snart jul och nytt år och vi skulle vilja passa på att påminna lite om vår Socialdemokratiska politik som vi redan sett eller kommer att se mer av nästa år.

Budgeten för 2020 innehåller många delar av det som vi socialdemokrater gick till val på 2018. Vi vill gärna berätta för dig om några av de löften som levereras nästa år tack vare Socialdemokraterna!  De viktigaste satsningarna är: Resurstillskott till välfärden – Pensionerna dvs. sänkt pensionärsskatt samt förstärkt grundskydd i garantipensionen – Historisk satsning på…

Läs mer

”Låt klimatkunskap bli obligatoriskt ämne i skolan”

Hållbarhet och klimatkunskap bör införas som ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan. Detta föreslår riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) i en motion till Socialdemokraterna partikongress. Italien blev första land i världen att införa hållbarhet och klimatkunskap som obligatoriskt ämne i skolan. Nu vill socialdemokraten Magnus Manhammar att Sverige går samma väg, och inför ämnet från…

Läs mer

Nyheter från vår internationella ledare!

Det är just nu en orolig värld och med händelser som påverkar människor negativt och gör världen mer osäker. Då behövs engagemang och möjligheter till såväl samtal om vad som pågår som konkreta åtgärder. I det här nyhetsbrevet finns erbjudanden om intressanta aktiviteter där du får möta andra internationellt intresserade socialdemokrater.  Här nedan finns ett…

Läs mer

Socialdemokraterna ställer krav på influensavaccinering till fler!

För de allra flesta är influensa ofarligt. Men influensa kan också leda till allvarlig sjukdom och kräva sjukskrivning, sjukhusvård, intensivvård och orsaka dödsfall. Den 19 november börjar vårdcentralerna runtom i Blekinge att vaccinera mot influensan. Förra influensasäsongen vaccinerades 60 % av de i Blekinge som är 65 år och äldre. Blekinge var därmed en av…

Läs mer
facebook Twitter Email