Blekingeborna förtjänar bättre – S och C förslag till Regionbudget 2025

Region Blekinge behöver både gasa och bromsa. Därför finns både pengar till prioriterade satsningar och krav på effektivisering i S och C regionbudget för 2025.

Imorgon torsdag 19 juni tar Regionfullmäktige beslut om nästa års budget. Och idag presenterade oppositionspartierna S och C sitt gemensamma budgetförslag. Det är en budget med tre prioriterade områden; Sjukvård och tandvård, Personal och medarbetare samt Regional utveckling och folkhälsa.


Gruppledarna Christina Mattisson (S) och Kevin Ny (C) framhåller att det nu handlar om att både gasa och bromsa. Med fortsatt stora underskott inom framför allt sjukvården är det extra viktigt att Region Blekinge hanterar skattepengarna på bästa sätt och gör nödvändiga prioriteringar samtidigt som man jobbar med effektiviseringar.

  • Vi är fullt medvetna om att sjukvården inte kommer att klara dom nedskärningar och besparingar som det SD-ledda styret kräver redan det här året. Det är inget unikt Blekinge-problem att pengarna i sjukvården inte räcker till, men sjukvårdskrisen har förvärrats ytterligare av att M-regeringen med stödpartiet SD inte prioriterar sjukvården. Vi gör tvärtom. I vår budget prioriterar vi både Blekingebornas välfärd och den regionala utvecklingen i stort.

S och C betonar i sitt budgetförslag vikten av att det både inom sjukvården och tandvården krävs en långsiktig plan och genomtänkta strategier för att korta köer och väntetider samt påskynda omställningen till en nära vård.

  • Här är det viktigt att regionledning och verksamhetsledning går åt samma håll. Men minst lika viktigt är att det finns ett tydligt politiskt ledarskap med förmåga att leda Blekinge och Regionens verksamhet åt rätt håll.

  • Detta ser vi inte något av i den SD-ledda regionledning. SD, M och KD driver hellre igenom populistiska idéer som i praktiken försvårar för både tillgänglighet och patientsäkerhet. Nuvarande regionstyre är inte heller den starka röst som behövs för att lyfta Blekinges andra utmaningar, till exempel kompetensförsörjningen. Blekinge och Blekingeborna förtjänar ett bättre styre.

Tryck här för att läsa hela budgeten

facebook Twitter Email