Magnus Manhammar tar initiativ till riksdagsdebatt om oljeutsläppet i Pukaviksbukten

Riksdagsledamoten Magnus Manhammar tar nu initiativ till en riksdagsdebatt om oljeutsläppet i Pukaviksbukten. I debatten kommer både miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och Magnus Manhammar att delta, och det finns också möjlighet för andra intresserade riksdagsledamöter att vara med.

Tidigt på söndagsmorgonen den 22 oktober gick passagerarfärjan Marco Polo på grund två gånger. Först på Laxören och sedan söder om Karlshamn, i Pukaviksbukten, där den stod fast på grundet. Både olja och diesel läckte ut i havet, något som skadar både djur och natur.

– Jag har begärt en riksdagsdebatt om oljeutsläppet i Pukaviksbukten för att jag vill att politiken tar det som hänt på största allvar. Vi måste prata om oljeutsläppets konsekvenser på alla nivåer i samhället och vidta nödvändiga åtgärder för att något liknande inte ska kunna inträffa igen, säger Magnus Manhammar.

Han fortsätter:

– Fartyget Marco Polos katastrofala oljeutsläpp utanför vår kust har troligen allvarligt skadat havsmiljön under lång tid framöver. Det är oacceptabelt att dagens miljölagstiftning är så svag att rederierna lägger alldeles för lite resurser på att förebygga sådana här katastrofer och att ansvarigt rederi sannolikt kommer undan utan kännbara konsekvenser.

– Riksdagsdebatten om oljeutsläppet är en så kallad interpellationsdebatt för att diskutera den hemska katastrof som hänt i Pukaviksbukten och där jag bett miljöministern att redogöra för vilka åtgärder hon och regeringen avser att göra för att undvika liknande katastrofer i framtiden, avslutar Magnus Manhammar.

Här kan du läsa mer om Magnus Manhammars initiativ till interpellationsdebatten om oljeutsläppet i Pukaviksbukten Oljeutsläppet i Pukaviksbukten (Interpellation 2023/24:148 av Magnus Manhammar (S)) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Debatten kommer att äga rum måndagen den 4 december 2023, och här hittar du mer information Magnus Manhammar tar initiativ till riksdagsdebatt om oljeutsläppet i Pukaviksbukten – Socialdemokraterna Blekinge.

facebook Twitter Email