Valplattform

Valplattform för Socialdemokraterna i Blekinges regionpolitik.

Socialdemokratins övergripande mål är att varje människa ska känna sig fri att utvecklas som individer, råda över sitt eget liv och ha lika möjligheter att påverka samhället. Att alla har möjlighet att forma sitt eget liv och sina drömmar är det vi kallar jämlikhet. Det är den värderingsmässiga grund vi står på och därifrån utgår alltid vårt politiska arbete.

Vi älskar Blekinge. Här i vårt lilla län har vi fantastiska möjligheter. Här finns vacker natur med unika och historiska besöksmål, världsledande industri, en modern högskola och vi har dessutom nära till det mesta. 

När vi formar vår politik för Blekinge gör vi det utifrån våra grundläggande värderingar. Vår ambition är att samhället ska stödja de krafter som vill utveckla vårt län och till alla blekingar som vill förverkliga sina livsdrömmar. Vi är stolta över mycket men inte nöjda med allt. 

För att alla ska känna sig som fria individer måste det också finnas en känsla av trygghet och rättvisa. Det är viktigt att vi har en bra hälso- och sjukvård som finns där när du behöver den. Blekinges sjukvård håller hög kvalitet men många har svårt att komma i kontakt med vården och väntetiderna är ibland långa. Det vill vi ändra på. Det ska bli lättare att komma i kontakt med vården och vården ska organiseras så att väntetiderna blir kortare. 

Fria individer behöver mer än bra hälso- och sjukvård. De behöver jobb att gå till, utbildning som ger möjligheter och en rik fritid, som gör livet lite mer värt att leva. 

Idag saknar många av oss ett jobb att gå till. Därför krävs ett aktivt arbete och en aktiv arbetsmarknadspolitik anpassad för Blekinges behov. 

För att vi ska klara välfärdsutmaningarna behöver vi bli fler i Blekinge. En växande befolkning skapar en mer dynamisk och utmanande region, där det kan bli ännu

bättre att bo och verka. Därför måste vi alla jobba tillsammans för att vända befolkningsutvecklingen.

I den här valplattformen beskriver vi hur vi vill utveckla Blekinge. Vi hoppas få ditt förtroende att leda det arbetet. Vi kan inte göra det själva, utan är övertygade om att Blekinges intressen gynnas bäst tas när många deltar i arbetet för att utveckla länet. 

Tillsammans kan vi skapa utveckling och framtidstro.

Hela den regionpolitiska valplattformen finner du här!

facebook Twitter Email