Valplattform

Socialdemokratins övergripande mål är att varje människa ska känna sig fri att utvecklas som individ, bestämma över sitt eget liv och ha lika möjligheter att påverka samhället.

Vi vill att alla ska få möjligheten att forma sitt eget liv och sina drömmar, det är det som vi kallar för jämlikhet. Det är den värderingsmässiga grund vi står på och därifrån utgår alltid vårt politiska arbete.

Vårt attraktiva Blekinge

När vi formar vår politik för Blekinge, gör vi det utifrån våra grundläggande värderingar. Vår ambition är att samhället ska stödja de krafter som vill utveckla vårt län och till alla blekingar som vill förverkliga sina drömmar.

Därför vill vi:

 • inrätta en kommission för fler invånare i Blekinge
 • att Blekinge blir en försöksregion för en regionaliserad arbetsmarknadspolitik
 • driva ett mer aktivt regionalt kompetensförsörjningsarbete
 • driva ett mer aktivt regionalt klimatarbete
 • utveckla kollektivtrafiken på landsbygden
 • utveckla en närvarande kultur i hela länet.

En nära och tillgänglig vård

När hälsan och livet förändras behöver vi stöd, omsorg och vård. Blekinges sjukvård håller hög kvalitet men när människor är oroliga för att de inte ska få hjälp i tid, finns det mycket kvar att göra.

Därför vill vi:

 • att vårdköerna kortas
 • att väntetiden på akuten kortas
 • att alla ska få svar samma dag
 • att alla ska erbjudas en fast läkarkontakt på vårdcentralen
 • att alla som behöver vård ofta ska få en fast vårdkontakt
 • att barn och unga som mår dåligt ska snabbt få det stöd och den vård som han eller hon behöver
 • minska hyrberoendet och ha mer fast anställd personal
 • utveckla sjukvården genom en aktiv digitalisering
 • driva en personalpolitik för att Region Blekinge ska bli en attraktiv arbetsgivare.

I den här valplattformen beskriver vi hur vi vill utveckla Blekinge. Vi hoppas få ditt förtroende att leda det arbetet. Vi kan inte göra det själva, utan är övertygade om att Blekinges intressen gynnas bäst tas när många deltar i arbetet för att utveckla länet. 

Tillsammans kan vi skapa utveckling och framtidstro!

Hela den regionpolitiska valplattformen finner du här!

facebook Twitter Email