Vi kräver svar om stängd röntgen kvällar och nätter!

Trots allvarliga varningar om försämrad vård stängs röntgen i Karlshamn på kvällar och nätter. Nu vill vi socialdemokrater ha svar av regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) om hur han ser på beslutet om stängning trots de stora riskerna.

Trots allvarliga varningar om försämrad vård stängs röntgen i Karlshamn på kvällar och nätter. Nu vill vi socialdemokrater ha svar av regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) om hur han ser på beslutet om stängning trots de stora riskerna.

Akut strokevård har getts på Blekingesjukhuset i Karlshamn dygnet runt men nuär detta inte längre möjligt. Istället tvingas patienter efter klockan 20 på vardagar och 19 på helger att åka till Karlskrona eller Kristianstad. Enligt riskanalysen leder beslutet med stor sannolikhet till sämre vård eftersom det är mycket hög risk att tiden till eventuell aktiv behandling fördröjs med minst 30 minuter.

Trots allvarliga varningar i risk- och konsekvensanalysen valde den borgerligaledningen i Hälso- och sjukvårdsnämnden att rösta igenom beslutet i mitten av juni.

– Vi är förvånade över hur lätt de borgerliga tagit på kritiken och baraklubbat igenom frågan utan att gå på djupet med riskerna. Istället för att se till blekingarnas behov har de fokuserat på att kunna sälja röntgenundersökningar till andra regioner och få in mer intäkter, säger Markus Alexandersson, andre vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutet att stänga röntgen på kvällar och nätter kommer att diskuteras påregionfullmäktiges möte den 22 september. Socialdemokraterna har ställt en fråga i en s k interpellation till regionstyrelsens ordförande, moderaten Lennarth Förberg.

– Vi är kritiska mot att den akuta strokevården försvinner från Karlshamnunder kvällar och nätter och riskanalysen visar att det innebär ökad risk för den som drabbas av stroke. Därför vill vi veta varför man trots varningarna ändå beslutat att stänga röntgen under kvällar och nätter i Karlshamn, säger Markus Alexandersson (S).

facebook Twitter Email