Satsa på primärvården

Pandemin har visat att äldre och kroniskt sjuka är mest utsatta. Erfarenheterna måste leda till ett större fokus på hälso- och sjukvårdens möjligheter att ta hand om dessa patienter. Därför måste vi satsa mer på primärvården.

Alltför länge har diskussionen ensidigt handlat om att förbättra för dem som inte är mycket eller ofta sjuka och väldigt sällan har behov av sjukvård. Det har skett på bekostnad av äldre och kroniskt sjuka. Det är viktigt att de som inte behöver vård så ofta är nöjda med den vård de får när de…

Läs mer

Heléne Björklund omvald som distriktsordförande

Den 10 april samlades 220 ombud digitalt för att diskutera politik, välja styrelse och förbereda sig för kommande valrörelser.

Vi gästades av inrikesminister Mikael Damberg, han peppade oss och gav oss en lägesbild över regeringens arbete under pandemin. Det blev en mycket lyckad kongress där vi behandlade 13 inkomna motioner som bjöd till långa och bra diskussioner. Politikutveckling diskuterades bland annat i vårdfrågor såsom förlossningsvården, där Socialdemokraterna ska verka för en förbättrad förlossningsvård. Helene…

Läs mer

VIKTIG POLITISK SEGER OCH ANDRA NYHETER FRÅN REGIONEN!

I veckan som gick fick Socialdemokraterna i Region Blekinge igenom ett viktigt krav när Regionstyrelsen sammanträdde. Det enda självklara, att statsbidragen som regionen har fått på grund av pandemin, ska gå till patienterna och personalen!

Det har varit vårt krav ända sedan våren förra året, då den socialdemokratiskt ledda regeringen skickade historiskt höjda statsbidrag till Blekinge med anledning av Coronapandemin. Pengar som skulle och ska användas främst till sjukvårdens personal och till de patienter som behöver vård eller som väntar på behandling. Men även till kollektivtrafiken, som tappat stora biljettintäkter. …

Läs mer

Jörgen Englin vikarierar som försteombudsman för S i Blekinge

Från och med den 1 mars vikarierar Jörgen Englin från Sölvesborg som försteombudsman för Socialdemokraterna i Blekinge. Detta efter att Magnus Johansson har valt att arbeta med politiken i Region Blekinge på heltid och därmed begärt tjänstledigt från sin tjänst på partiexpeditionen. Jörgen Englin har arbetat som ombudsman hos S i Blekinge sedan augusti 2018…

Läs mer

Februari – en månad då vi har lyft många viktiga frågor i Region Blekinge

Tidsbokning på nätet till din VC, sommarlovskort till barn och unga, fast läkarkontakt och visst ska även de som behöver det som mest kunna parkera nära sin vårdcentral?  Det är några av de frågor som Socialdemokraterna i Region Blekinge har drivit och lyft fram under de politiska mötena i februari månad. Du hittar mer information…

Läs mer

Vill du lära dig att skriva insändare?

Vi behöver bli fler som hörs i debatten – och vi vill erbjuda dig hjälpen att våga ta steget.

Det är, tro det eller ej, snart val och det är hög tid att många fler Socialdemokrater börjar synas och höras i debatten. Vi Socialdemokrater har många saker som vi ska vara stolta över och som vi behöver berätta om. Men det finns också många saker som vi kan göra bättre, saker som vi vill…

Läs mer

Han har varit med och tagit fram 100 punkter som ska rädda våra hav!

Efter hårt och långt arbete har miljömålsberedningen nu lämnat in 100 punkter som ska rädda våra hav. Vår riksdagsledamot Magnus Manhammar har deltagit i arbetet:– Det känns som något av det mest betydelsefulla jag har gjort i livet. Miljömålsberedningen inrättades av regeringen i juli 2010 för att nå bred politisk samsyn kring ett antal olika…

Läs mer

Vi ses åter efter Trettonhelgen!

Socialdemokraterna i Blekinge vill önska er en riktigt God Jul och ett gott nytt år. Var rädda om varandra, ring någon som är ensam, sträck ut en hjälpande hand, håll ut och håll avstånd! Nu tar vi som arbetar på expeditionen (fast hemifrån) lite julledigt. Vi ses och hörs igen efter Trettonhelgen!

Läs mer

Nu är det dags att summera ännu ett år!

Vår distriktsordförande Heléne Björklund summerar året och önskar alla en vilsam och fin julhelg!

Nu är det åter dags att summera ett år. I vanliga fall känns det som att vi bara lägger ett år till handlingarna men 2020 kan ju knappast beskrivas som ett vanligt år. Tvärt om är vi ju i slutfasen på ett synnerligen märkligt år. De påfrestningar som hela samhället ställts inför har verkligen prövat…

Läs mer

Socialdemokraterna kräver svar gällande hyrpersonal

Christina Mattisson kräver svar från Erik Lindborg (KD). Vilka konkreta åtgärder tänker du vidta för att minska beroendet av hyrpersonal och sänka kostnaderna med 58 miljoner nästa år?

En gemensam nationell upphandling av hyrpersonal kan förhoppningsvis sänka kostnaderna. Men det räcker inte. Problemet är större än så. Region Blekinge måste minska antalet hyrpersonal och anställa egen personal istället. Men det förutsätter en tydlig politisk styrning och kraftfulla åtgärder, och här finns mycket kvar att önska. Alliansstyret har tyvärr inte tagit frågan på allvar. …

Läs mer
facebook Twitter Email