Alla har rätt till god hälsa och goda livsvillkor

Under onsdagen ska Regionfullmäktige besluta om budgeten för kommande år. Då är det viktigt att veta att det är den styrande alliansen bestående av M, KD, L och C som tänker höja patientavgiften för ett besök hos distriktssköterskan från 0 till 300 kronor.

Under onsdagen ska regionfullmäktige besluta vilken budget och verksamhet Region Blekinge ska ha nästa år. Valet står mellan en kraftig högersväng eller en mer jämlik och jämställd vård. Alla har rätt till god hälsa och goda livsvillkor. Alla har också rätt till vård på lika villkor och den som har störst behov ska gå först….

Läs mer

Förslag: Ge ekonomiskt stöd för vaccination mot TBE

Riksdagsledamoten Heléne Björklund motionerar om att riskområden som Blekingen ska prioriteras: ”Det får inte bli en ekonomisk fråga om man har råd”.

Antalet TBE-fall har ökat under de senaste åren. Både i Blekinge och i övriga landet, men där Blekinge är ett känt riskområde sedan lång tid tillbaka. Fram till och med 2016 diagnosticerades 1-2 fall per år i Blekinge, men under 2017 upptäcktes 9 fall och under 2018 hittades 4 fall. Alla var ovaccinerade och de…

Läs mer

S regionplan och budget 2020

Under tisdagen presenterade socialdemokraterna sin Regionplan 2020–2022 med budget för 2020.

 För ett hållbart, jämställt och jämlikt Blekinge  Vår grundläggande utgångspunkt i all politik vi bedriver är ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Vi vet att ett sådant samhälle är ett tryggt samhälle och där människor vågar prova nya idéer.  Här kan du läsa hela regionplanen och budget 2020 Medarbetarna är Region Blekinges viktigaste resurs. Vi…

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om tillgängligheten till vården!

Enligt opinionsundersökningar som är gjorda är svensken nöjd med den vård som ges. Men ett av problemen som finns är tillgängligheten. Även om det ser olika ut i Blekinge så finns det medborgare som känner oro över att inte få vård i rätt tid. – När det handlar om tillgänglighet och väntetider till sjukvården i…

Läs mer

Vi accepterar ingen chockhöjning av patientavgifterna

 Socialdemokraterna starkt kritiska till höjda patientavgifter. – Vi accepterar ingen chockhöjning av patientavgifterna.  Socialdemokraterna kommer inte att medverka till kraftigt höjda patientavgifter i Blekinge. Det underlag som minoritetsstyret nu presenterar är helt oacceptabelt.  – Alliansens och minoritetsstyrets förslag slår direkt mot de utsatta i samhället. Det här kommer att innebära att många patienter avstår från…

Läs mer

Magnus Manhammar tar ytterligare klimatkliv

Magnus Manhammar från Karlskrona har fått ansvaret för klimatfrågor hos Socialdemokraterna.

I onsdags lämnade regeringen budgetpropositionen för 2020 ochHöständringsbudgeten för 2019 till riksdagen. Magnus Manhammar sitter i Miljö- och jordbruksutskottet och har där, av Socialdemokraterna, fått det stora ansvaret för klimatfrågor och frågor som rör bevarandet av biologisk mångfald. Han ser statsbudgeten som ett startskott för det viktiga arbete han nu har framför sig. – Höstbudgeten…

Läs mer

Välkommen till Medlemsdagen!

Söndagen den 17 november bjuder partidistriktet in alla medlemmar till en medlemsdag. Tanken med dagen är att vi, tillsammans, ska få möjligheter att samtala och diskutera om de utmaningar, möjligheter, förväntningar och önskningar som vi har som medlemmar i Socialdemokraterna Blekinge. Annelie Karlsson som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lisa Pelling, utredningschef vid tankesmedjan Arena…

Läs mer

Många bra satsningar i budgeten

Tidigare idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget 2019. I ett ekonomiskt läge som fortfarande är präglat av högt kapacitetsutnyttjande, dvs högt tryck, märks nu en avmattning. Denna utveckling möts med starka finanser och en låg statsskuld vilket ger ekonomiskt handlingsutrymme som många länder i samma läge nu saknar. Budgeten bygger på det januariavtal som…

Läs mer

Bättre ekonomi och nya insatser för Blekinges äldre

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg, som är en viktig del i att bygga samhället starkare och öka tryggheten för landets pensionärer.  Socialdemokraterna…

Läs mer

Expeditionen har flyttat!

Nu har Socialdemokraterna i Blekinges expedition flyttat från Folkets Hus i Karlskrona till Kungsbron 5 i Karlskrona. Anledningen till att partiexpeditionens anställda flyttar är att vi har funnit mer ändamålsenliga kontorslokaler för vår verksamhet samtidigt som flytten leder den besparing som vi har eftersträvat! Välkommen att besöka oss på Kungsbron 5 Postadress: Socialdemokraterna BlekingeKungsbron 5371…

Läs mer
facebook Twitter Email