Rapport ifrån kongressen.

Blekingedelegationen vill berätta lite om sitt arbete på S-kongressen. Det var tidigt upp på morgonen och sena kvällar men blekingegänget höll det goda humöret intakt och alla kämpade verkligen för att representera medlemmarna i Blekinge på det allra bästa sätt. Hoppas vi kunde förmedla lite av den energi och framtidstro som präglade kongressen hem till er i Blekinge.

Samtliga ombud var aktiva i temagrupperna, där det stora arbetet gjordes för att driva igenom våra frågor. I talarstolen så gjordes det många minnesvärda inlägg ifrån Blekingeombuden och hela kongressen fick höra om paradiset Olofström, lära sig om blekingekusten och hur PFAS har drabbat länet. Vi har bett alla ombuden berätta lite om hur arbetet…

Läs mer

Blekinge behöver fler invånare!

Idag, den 9 dec, fattade Regionala Utvecklingsnämnden beslut om att starta arbetet med en plan för ökad inflyttning till Blekinge. - Skälet är enkelt, vi behöver ett samordnat och offensivt arbete för att vända den negativa befolkningsutvecklingen säger Magnus Johansson, 2;e vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden.

– Jag är glad att en enig nämnd ställde sig bakom det förslag vi socialdemokrater lade om detta. Förslaget ingår som en del i den verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden som antogs på nämndens möte den 9 december. För Socialdemokraterna har befolkningsutvecklingen varit den viktigaste regionala utvecklingsfrågan under hela året. Vi måste vända den negativa befolkningsutvecklingen…

Läs mer

Trygg hemgång för patienter i Region Blekinge!

I en insändare och även i annan media men också i ett mejl direkt ställt till ledande politiker i Region Blekinge har vi fått ta del av anhörigas berättelse om hur en äldre kvinna som besökt akuten skickats hem mitt i natten blott timmar efter att hon kommit in med ambulansen. Kvinnans son ombads hämta…

Läs mer

Ny kulturplan ska stärka kulturen i Blekinge

Under onsdagens Regionfullmäktige fattades beslut om Regional kulturplan för Blekinge. Särskilt glad över det är vår andre vice ordförande i Kultur- och bildningsnämnden Elina Gustafsson. – Som de flesta vet har pandemin inneburit en oerhört tuff period för Blekinges kulturaktörer och kulturskapare. Det här är ett gediget dokument och det är inte lite viktigt utan…

Läs mer

Kraftfulla satsningar på sjukvården och dess personal

I Socialdemokraternas förslag till Budget 2022 satsar vi stort på välfärdens viktigaste resurs – personalen. I vårt budgetförslag kortar vi köerna som har kommit på grund av pandemin och vi lägger resurser på att vi ska bli fler medborgare i Blekinge.  Det finns dessutom stora satsningar på klimatet, kulturen, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen.  Här…

Läs mer

Budget 2022: Satsningar för 74 miljarder som ska lyfta Sverige.

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson(s) regeringens förslag till budget för 2022. Samhället ska byggas starkare och mer hållbart. Med investeringar i välfärd, jobb, klimat och trygghet tar vi Sverige framåt tillsammans! I budgeten kommer regeringen att presentera reformer och investeringar för 74 miljarder kronor för att ta Sverige framåt efter krisen.

Klimatomställningen ska gå snabbare. Klimatet är vår tids ödesfråga men skapar också framtidens jobb i hela landet. Därför satsar vi på stora klimatinvesteringar som minskar våra utsläpp och stärker den gröna industriella revolutionen som pågår just nu. Alla ska vara med och jobba Sverige ur krisen. När det går bra i ekonomin ska det märkas…

Läs mer

Vi ska jobba Blekinge ur krisen!

Nästa vecka presenterar regeringen sin budget för 2022. Det står redan klart att det blir en rekordstor reformbudget med fokus på jobb, välfärd och trygghet. Det stora reformutrymmet kommer av att svensk ekonomi går urstarkt just nu. Men trots en stark ekonomi saknar allt för många ett jobb och långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast.

Traditionellt har den svenska jobbpolitiken byggt på en aktiv arbetsmarknadspolitik, en god tillgång till utbildning och forskning samt en näringspolitik som skapar förutsättningar och stöd för näringslivet att utvecklas. Men det handlar också om individens ansvar. Den bärande tesen för vårt samhällsbygge är att den ska kan jobba ska jobba, och den tesen måste stärkas….

Läs mer

Mer resurser för högre kunskapsresultat och ökad jämlikhet i skolan

Utbildningsminister Anna Ekström och ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans har presenterat satsningar på svensk skola och rymden som en del av budgetpropositionen. Det handlar bland annat om att stärka likvärdigheten i svenska skola, utbilda fler skickliga lärare och lägga grunden för ett rättvist skolsystem.

För att Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i världsklass föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 satsningar som uppgår till närmare 2 miljarder kronor, varav drygt 1,3 miljarder är nya pengar. För skolpaketet handlar det om drygt 1,3 miljarder kronor som ska gå till högre kunskapsresultat, fler skickliga lärare, ökat fokus på kunskap och bildning…

Läs mer

Vi kräver svar om stängd röntgen kvällar och nätter!

Trots allvarliga varningar om försämrad vård stängs röntgen i Karlshamn på kvällar och nätter. Nu vill vi socialdemokrater ha svar av regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) om hur han ser på beslutet om stängning trots de stora riskerna.

Trots allvarliga varningar om försämrad vård stängs röntgen i Karlshamn på kvällar och nätter. Nu vill vi socialdemokrater ha svar av regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) om hur han ser på beslutet om stängning trots de stora riskerna. Akut strokevård har getts på Blekingesjukhuset i Karlshamn dygnet runt men nuär detta inte längre möjligt. Istället…

Läs mer

Insändare: Bemanningspoolen behöver vara kvar!

Den hyllade, uppskattade och effektiva bemanningspoolen på Blekingesjukhuset har nu stängt. Det fick vi bekräftat härom veckan och det gör oss väldigt bekymrade. Varför stänga ner något som fungerar bra och behövs undrar Christina Mattisson, Regionråd för S i opposition tillsammans med Susanne Johansson, ordförande Kommunal Sektion 6.

Bemanningspoolen ansvarade för alla timvikarier på sjukhuset både i Karlskrona och Karlshamn och hjälpte verksamheterna att snabbt hitta rätt vikarier när behov uppstod. I poolen ingick personal som under pandemin arbetade brett i verksamheten och även fungerade som resurs vid vaccinationsarbetet mot Covid 19. Poolen leddes av bemanningsassistenter som hade en helhetssyn med mycket god…

Läs mer
facebook Twitter Email