Stark S-kritik mot att privatisera lokalvården i Region Blekinge

- Vi säger nej till att konkurrensutsätta lokalvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med Regionala utvecklingsnämnden var sist ut, av nämnderna i Region Blekinge, att behandla utredningen om att konkurrensutsätta lokalvården i Regionens lokaler utanför sjukhusområdena.  Enligt utredningen är det svårt att göra jämförelser av priset för vad externa aktörer skulle kosta. Trots det föreslog utredningen, som är gjord på uppdrag av alliansstyret, att…

Läs mer

Varför går inte alla pengar till sjukvården, Emma Stjernlöf?

Förutom att snabbt få träffa läkare eller annan medicinsk personal ska den som är sjuk känna sig som en stjärna och stå i centrum för sjukvårdens uppmärksamhet. Det är ett av kärnbudskapen i Socialdemokraternas förslag till budget och planering för nästa år. De andra är bättre tillgänglighet, en rättvis vård och mer pengar till hälso-…

Läs mer

Äntligen dags för medlemsutbildning

Nu kan vi äntligen berätta att det kommer att arrangeras flera medlemsutbildningar under våren.

Socialdemokraternas medlemsutbildning är till för att ge dig som medlem verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. Medlemsutbildningarna vänder sig till alla som vill lära sig mer om…

Läs mer

Möjligheten till korttidsarbete räddar jobb!

Annette Rydell, ordförande IF Metall Blekinge skriver om Arbetarrörelsen(s) väg till korttidsarbete

I finanskrisen 2008-2009 försvann 100 000 jobb från den svenska industrin. När orderingången dök tvingades industriföretagen säga upp medarbetare på löpande band. Tack och lov ser det annorlunda ut nu med ett fungerande system för korttidsarbete som under den pågående pandemin räddat lika många arbetstillfällen som gick förlorade för 20 år sedan. Tack vare en ansvarsfull arbetarrörelse.  När verksamheten…

Läs mer

Nu förlänger vi förstärkningarna av a-kassan till 2022

Klyftorna ska inte öka ytterligare på grund av Coronapandemin! Blir du arbetslös ska du ha en ekonomisk trygghet medan du söker nytt jobb och här har Coronapandemin visat hur viktigt det är med en stark a-kassa.

Du ska kunna betala hyran och du ska kunna köpa nya kläder till dina barn. Du ska inte behöva bli fattig på grund av ett virus.  Det är därför regeringen har förstärkt a-kassan under pandemin. Ersättningarna har höjts och villkoren har förändrats så att fler deltids- och timanställda omfattas. Regeringen har infört en a-kassa för…

Läs mer

Avskaffa delade turer. Nu!

Det mörka coronaåret 2020 är på väg att ta slut. Ett år som saknar motsvarighet där omsorgspersonalen dragit ett väldigt stort lass. En omsorgspersonal som lönemässigt ofta är långt efter men som ändå gör de allra största insatserna för samhällets mest sköra.

Den pågående pandemin sköljde över oss vilket gjorde deras arbete både viktigare och tuffare. Det har blivit långa arbetspass, nya rutiner med skyddsutrustning som munskydd, skyddsförkläde, ett evigt tvättande av händer, spritande och försiktighetsåtgärder med allt vad det har inneburit. Och inte minst en oro att få in smittan på ett boende eller med sig…

Läs mer

I Karlskrona erbjuds omsorgspersonal utbildning!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu en miljardsatsning på ett kompetenslyft. I Karlskrona leder det till att fler får chansen att utbilda sig! Målet är att all personal ska ha relevant utbildning. Det skriver äldrenämndens ordförande Eva-Lotta Altvall och undersköterskan Johan Ekström.

Den Coronapandemi som har pågått sedan tidigt i våras har på riktigt blottat de brister som funnits i äldreomsorgen under en lång tid. Det råder ingen tvekan om att vi behöver göra mer för att stärka äldreomsorgen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu en miljardsatsning på ett kompetenslyft. I Karlskrona leder det till att fler…

Läs mer

S förutsätter att det vidtas omedelbara åtgärder efter den allvarliga IVO-kritiken

- Alla äldre ska kunna känna sig trygga i att få den vård de behöver. Det är ytterst allvarligt det som nu framkommit.

Region Blekinges sjukvård har brutit mot både hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen. Det visar den granskning som tillsynsmyndigheten IVO gjort av vården även i Blekinge under Coronapandemin. På de särskilda boenden som granskats visar tillsynen att äldre inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19, det saknas uppgifter i…

Läs mer

Skärpta straff nationellt och bättre förebyggande insatser lokalt

Vi socialdemokrater ser att satsningar på välfärden är ett viktigt redskap i kampen mot ojämlikhet men också mot brottslighet.

Vi menar att satsningar på en trygg förskola, bra bostäder, öppna fritidsgårdar, fler socionomer och en skola med rätt resurser är viktiga tillsammans med andra insatser som bevakningskameror, väktare och fler poliser. Det finns ibland en bild av oss socialdemokrater som alltför snälla i synen på lag och ordning. Den bilden är falsk. Vi anser…

Läs mer

S, L och C gjorde gemensamt besök på Marinbasen

Under måndagen sammanstrålade Heléne Björklund (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (L) och Håkan Eriksson (S) för ett gemensamt besök på Marinbasen i Karlskrona.

Det var första gången som den här grupperingen gjorde ett gemensamt verksamhetsbesök men säkert inte den sista. Partierna står gemensamt bakom finansieringen av Försvarspropositionen som ska beslutas i riksdagen om en månad. Och Blekinge är en viktig angelägenhet ur försvarshänseende. Björklund, Larsson och Dovstad är även distriktsordförande för sina partier i Blekinge och har ett…

Läs mer
facebook Twitter Email