Trygghetspension ger ökad trygghet för äldre.

Som en del av budgetpropositionen presenterade idag socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi flera åtgärder för att stärka tryggheten för äldre.


Regeringen föreslår en trygghetspension som ger ekonomisk trygghet till den som har slitit ut sig under arbetslivet och inte kan arbeta hela vägen till pensionen och därför behöver ta ut sin ålderspension i förtid vilket leder till en livsvarigt lägre pension.

Trygghetspensionen blir en del av sjukersättningen och innebär att den som är 60 år eller äldre ska få sin arbetsförmåga prövad mot arbete som personen har erfarenhet av eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt.

Idag tar regelverken för rätten till sjukersättning ingen hänsyn till ålder. Det medför att arbetsförmågan hos en 64-åring prövas mot samma typ av arbeten som en 43-åring, trots att tiden kvar för omskolning, rehabilitering och omställning är mer begränsad. Det är orimligt.

Trygghetspensionen planeras träda i kraft 1 juli 2022.

facebook Twitter Email