Utveckla Blekinges politik tillsammans med oss

Nu är det äntligen dags att presentera samtalsgrupperna för politikutvecklingen i Blekinge, som vi har längtat! Och vi är så glada att just du är intresserad av att göra skillnad i vårt län, för du och dina idéer och tankar behövs.

Blekinge är på så många sätt ett fantastiskt län, men det finns också stora utmaningar. Nu önskar vi att samtalsgrupper ska ta fram förslag och reformer i syfte att göra Blekinge bättre – genom rättvisa, respekt och gemensamt ansvar. Första steget är att varje samtalsgrupp ska djupdyka i samhällsproblemen och sedan ska vi ta fram lokala förslag utifrån analyserna.  

Här nedan kan du se vilka samtalsgrupper som du kan engagera dig i, vem som är samtalsledare, samt tid och datum för samtalen. Samtliga samtal är digitala, därför att du ska kunna delta i så många som du själv önskar.

Vi önskar även att du läser igenom de tillhörande rapporterna till samtalet eller samtalen som du önskar att delta i, detta för att du ska få mer förståelse för ämnet och kanske komma på fler idéer inför samtalet.

Ökad samhällsgemenskap

Samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället
Samtalsledare: Annette Rydell
Sekreterare: Hampus Engqvist
Tid och datum: måndagen den 11 mars, klockan 18.00-19.00
Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/81054995810
Rapport: Samhallsgemenskap genom okad rattvisa och respekt for de som bar upp samhallet.pdf (socialdemokraterna.se)

Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk
Samtalsledare: Teo Zickbauer
Sekreterare: Emilia Redmo
Tid och datum: måndagen den 11 mars, klockan 19.00-20.00
Möteslänk:
https://socialdemokraterna.zoom.us/j/84047951344
Rapport: Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk.pdf (socialdemokraterna.se)

Ökad samhällsgemenskap och rättvisa i en tid av extrem urbanisering
Samtalsledare: Daniel Berg

Sekreterare: Hampus Engqvist
Tid och datum: tisdagen den 12 mars, klockan 18.00-19.00
Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/83419454289
Rapport: Okad samhallsgemenskap och rattvisa i en tid av extrem urbanisering.pdf (socialdemokraterna.se)

Ökad samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid
Samtalsledare: Elina Gustafsson
Sekreterare: Emilia Redmo
Tid och datum: tisdagen den 12 mars, klockan 19.00-20.00
Möteslänk:
https://socialdemokraterna.zoom.us/j/81877959033
Rapport: Ökad samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid.pdf (socialdemokraterna.se)

En hoppfull framtid för nästa generation

En ung generation med framtidstro
Samtalsledare: Alva Mogert Palm
Sekreterare: Abdirahman Siyad
Tid och datum: onsdagen den 13 mars, klockan 18.00-19.00
Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/87077518475
Rapport: En ung generation med framtidstro.pdf (socialdemokraterna.se)

De kriminella gängen ska knäckas och nyrekryteringen ska stoppas
Samtalsledare: Ola Robertsson
Sekreterare: Abdirahman Siyad
Tid och datum: torsdagen den 14 mars, klockan 18.00-19.00
Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/83337156405
Rapport: De kriminella gängen ska knäckas och nyrekryteringen ska stoppas.pdf (socialdemokraterna.se)

Arbete och tillväxt för Blekinge

Vi ska arbeta oss rikare – ökad produktivitet och höjt välstånd genom en ny arbetslinje
Samtalsledare: Magnus Johansson
Sekreterare: Jörgen Englin
Tid och datum: torsdagen den 21 mars, klockan 18.00-19.00
Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/84037820671
Rapport: Vi ska arbeta oss rikare_okad produktivitet och hojt valstand genom en ny arbetslinje.pdf (socialdemokraterna.se)

Föregångslandet Sverige – världsledande industri, ökad elproduktion och mer billig el
Samtalsledare: Christina Mattisson
Sekreterare: Annacarin Leufstedt
Tid och datum: onsdagen den 6 mars, klockan 18.00-19.00
Möteslänk: https://zoom.us/j/93779130696?pwd=MEhTbi9GVDVvVm02dk56a0ZUVWp2dz09
Rapport: Foregangslandet Sverige _varldsledande industri okad elproduktion och mer billig el.pdf (socialdemokraterna.se)

Klimatomställningen ska fungera för vanligt folk i hela landet
Samtalsledare: Håkan Eriksson
Sekreterare: Jörgen Englin
Tid och plats: söndagen den 17 mars, klockan 16.00-17.00
Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/89324613105
Rapport: Klimatomstallningen ska fungera for vanligt folk i hela landet.pdf (socialdemokraterna.se)

Framtidens arbetsliv

Fler ska vilja arbeta i välfärden
Samtalsledare: Lina Jörnkrans
Sekreterare: Melvin Holmberg
Tid och datum: söndagen den 24 mars, klockan 16.00-17.00
Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/85469961565
Rapport: Fler ska vilja arbeta i valfarden.pdf (socialdemokraterna.se)

Ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla
Samtalsledare: Oscar Dyberg
Sekreterare: Melvin Holmberg
Tid och datum: torsdagen den 21 mars, klockan 18.00-19.00
Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/82064226188
Rapport: Ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla.pdf (socialdemokraterna.se)

Tack för att du bidrar till ett bättre Blekinge tillsammans med oss!

facebook Twitter Email