Pensionstillägget – Ett första steg att höja pensionerna.

Pensionerna är för låga. Därför införs nu i september 2021 pensionstillägget som ger upp till 600 kronor per månad i höjd pension för dem som slitit ett helt yrkesliv med låg lön. Men mer behöver och ska göras.

Regeringen föreslår därför att bostadstillägget för pensionärer ska höjas. Bostadstillägget har en träffsäker fördelningsprofil, det ger större ekonomisk trygghet för de pensionärer som har det tuffats, vilket inte sällan är ensamstående äldre kvinnor.

Konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 200 kronor för ensamstående och 100 kronor för gifta. Dessutom höjs taket i bostadstillägget från 7 000 kronor till 7 500 kronor.

Det höjda bostadstillägget innebär att den disponibla inkomsten höjs för 350 000 pensionärer, 248 000 kvinnor och 102 000 män med upp till 450 kronor mer per månad.

För höjningen av bostadstillägget tillför regeringen 1 022 miljoner kronor i budgeten för 2022.

Utöver höjning av pensionen kommer pensionärsskatten också vara helt avskaffad 2023.

facebook Twitter Email