Insändare: Bemanningspoolen behöver vara kvar!

Den hyllade, uppskattade och effektiva bemanningspoolen på Blekingesjukhuset har nu stängt. Det fick vi bekräftat härom veckan och det gör oss väldigt bekymrade. Varför stänga ner något som fungerar bra och behövs undrar Christina Mattisson, Regionråd för S i opposition tillsammans med Susanne Johansson, ordförande Kommunal Sektion 6.

Bemanningspoolen ansvarade för alla timvikarier på sjukhuset både i Karlskrona och Karlshamn och hjälpte verksamheterna att snabbt hitta rätt vikarier när behov uppstod. I poolen ingick personal som under pandemin arbetade brett i verksamheten och även fungerade som resurs vid vaccinationsarbetet mot Covid 19. Poolen leddes av bemanningsassistenter som hade en helhetssyn med mycket god kännedom om sjukhusets olika vårdavdelningar och dess behov av personal. Poolen har hyllats för sitt arbete under en mycket tuff period och den har sparat många arbetstimmar för chefer som sluppit jaga vikarier.

Bemanningspoolen startade i början av pandemin och har varit enormt viktig under denna tid. vi anser att den kommer att vara minst lika viktig framåt. Att stänga ner en fungerande verksamhet är fel väg att gå, istället behöver vi fler interna bemanningspooler. Skälen är flera:

En fungerande bemanningspool bidrar till att minska användandet av hyrpersonal. Det leder till en ökad kontinuitet och en bättre arbetsmiljö. Den personal som arbetar i poolen blir anställd i Region Blekinge vilket innebär att de får den anställningstrygghet som de har rätt till. Det är självklart också bättre att ha fast anställd personal än att ta in dyr hyrpersonal. 

Vården får tryggare vikarier med bred och rätt kompetens. De anställda erbjuds internutbildningar och får dessutom en naturlig möjlighet att utveckla sin kompetens och bygga på sin yrkeskunskap när de arbetar på olika avdelningar.

Vårdavdelningarna får dessutom chefer som kan ägna sin tid åt annat än att ringa runt efter personal när akut behov uppstår på just deras avdelning. Bemanningspoolen bidrar till ett mer strukturerat arbete i flera olika led.

Region Blekinge har redan idag väl fungerande bemanningspooler inom såväl psykiatrin som regionservice. Vi kräver därför att bemanningspoolen på Blekingesjukhuset ska vara kvar och utvecklas. Nu är det upp till Hälso- och sjukvårdsnämndens tillförordnade ordförande, Erik Lindborg, att svara på om det var rimligt att lägga ner en mycket effektiv och hyllad verksamhet som ser till att chefer, anställda och patienter erbjuds den kompetens och trygghet som de har rätt till. 

Utvärdera och analysera gärna vad som kan göra bemanningspoolen ännu bättre men låt den vara kvar. Det tjänar alla på!

Christina Mattisson, Regionråd för S i opposition

Susanne Johansson, ordförande Kommunal Sektion 6

facebook Twitter Email