Socialdemokraterna och Centerpartiet lämnar in två initiativärenden gällande HPV-vaccinering.

S och C vill att Blekinges sjukvård arbetar aktivt för att få fler att vaccinera sig mot HPV. Idag är Blekinge bland de sämsta i landet på vaccinationstäckning för HPV. S och C vill också att Blekinge erbjuder gratis så kallad ikapp-vaccinering även för pojkar. På Hälso- och sjukvårdsnämndens möte imorgon, lämnar därför Socialdemokraterna och Centerpartiet in två initiativärenden gällande HPVvaccinering.

Ska vi nå dit krävs det att också Blekinge arbetar mer aktivt. Vi är bland dom
sämsta i landet vad gäller vaccinationstäckning och når bara 12 % täckning.
Grannregionerna Kalmar och Kronoberg är mycket bättre, med 48 respektive 43
%. Det finns ingen hållbar förklaring till att Blekinge är så dåliga, säger Magnus
Johansson, 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (S).
En viktig faktor för att stoppa spridningen av HPV-viruset är att även pojkar
vaccineras. Sedan 2020 ingår pojkar, precis som flickor, i
vaccinationsprogrammet i år 5 i skolan. Men till skillnad från flickor erbjuds inte
pojkar möjligheten att vaccinera sig kostnadsfritt i efterhand, så kallad ikappvaccinering.

Folkhälsomyndigheten utreder just nu om man ska lämna en rekommendation
att även pojkar ska erbjudas ikappvaccinering. Ett besked i frågan ska komma i
juni. Det vore konstigt om det inte blir ett positivt besked i frågan, och därför
tycker vi att Region Blekinge redan nu ska utreda hur ett erbjudande om
kostnadsfri vaccinering mot HPV för pojkar födda mellan 2005 – 2008 ska kunna
införas på snabbat möjliga sätt, säger Magnus Johansson.
Det är fullt möjligt för pojkar att få en vaccination mot HPV även efter år 5 i
skolan. Men det är ett dyrt vaccin om man ska bekosta det själv.

Det är helt oacceptabelt att ekonomin hindrar föräldrar från att vaccinera sina
pojkar mot HPV. Att göra vaccinet kostnadsfritt skulle vara ett avgörande steg
mot en jämlik hälsa. Varje barn förtjänar lika tillgång till förebyggande vård,
oavsett ekonomiska förutsättningar, säger Karin Nordvall, ledamot i Hälso- och
sjukvårdsnämnden (C).

Vi behöver ta detta på större allvar. Att vaccinera mot HPV innebär att ytterligare
allvarliga sjukdomar kan förebyggas. Det räddar alltså liv och minskar också
sjukvårdens kostnader. Blekinge borde gå i täten för detta arbete, avslutar
Magnus Johansson, 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (S).
facebook Twitter Email