Markus Alexandersson: Borgarna ökar administrationen av vården i Blekinge.

Sedan de borgerliga partierna tog över styret i Region Blekinge har administrationen ökat. När man nu vill privatisera mer sjukvård behöver man utöka ytterligare för att kunna kontrollera de privata företagen. Det är ett bra exempel på ett sjukdomstillstånd inom hälso- och sjukvården. I utredningen om att privatisera hälso- och sjukvård i Blekinge skriver man…

Läs mer

Minnesord om Jan E Ruthblad.

Vår förre distriktsordförande Mats Johansson skriver om partidistriktets tidigare ombudsman och ledande företrädare Jan E Ruthblad som har lämnat oss. Jan E Ruthblad var en av Socialdemokraternas förgrundsgestalter i Blekinge från 1970-talets senare hälft fram till 2000-talets början i Blekinge. Han föddes på Gotland och där inledde han också sin politiska karriär som ordförande i…

Läs mer

Ingen ska kunna köpa sig före i kön!

Motion till Regionfullmäktige gällande privata sjukförsäkringar.

Hälso- och sjukvård ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga, det uttrycks tydligt i hälso- och sjukvårdslagen och bör betraktas som en självklarhet. I takt med att antalet privata sjukförsäkringar har ökat och genom det obligatoriska vårdvalets möjlighet till fri etableringsrätt har denna princip urholkats.  Vårdföretag med avtal med regioner inom ramen för vårdvalssystemet,…

Läs mer

Stärk vården av långtidssjuka i covid-19

Motion från Socialdemokraterna i Region Bleknge till Regionfullmäktige.

I ett tidigt skede under covid-19-pandemin konstaterades att vissa patienter hade påtagliga kvarvarande symptom av sjukdomen, även långt efter att de tillfrisknat från den aktiva infektionen. Nu är det känt att samma typ av skador och symtombild som ses i efterförloppet hos många sjukhusvårdade också kan ses hos patienter som vårdats hemma, eller till och…

Läs mer

S vill öppna minst en särskild abortmottagning i Blekinge!

Motion till Regionfullmäktige gällande abortmottagningar.

Möjligheten att få göra abort på ett tryggt sätt måste vara en självklarhet i Blekinge. Förutom adekvata insatser och rutiner behövs perspektiv om hur dessa kan organiseras så att kvinnan som ska göra abort upplever trygghet under hela processen och god möjlighet till integritet. Därför har abortvården på allt fler ställen kommit att organiseras genom…

Läs mer

Glöm inte att ta fram din kandidat till partikongressen!

I dagarna ska du som medlem ha fått informationen om att rösta på vem eller vilka du tycker ska få representera din arbetarekommun vid partikongressen som hålls den 3-7 November i Göteborg. De medlemmar som av någon anledning inte har någon mejladress får informationen via post. I mejlet/brevet som du har fått finns anvisningar om hur…

Läs mer

Framtidens hållbara omsorg är kommunalt driven

Pandemin har satt fingret på de svagheter och utmaningar som idag finns inom omsorgen. Inte bara har de äldres utsatthet lyfts fram utan även problemen med de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö har hamnat i fokus. Brister har hittats hos aktörer inom den privata sektorn så väl som den kommunala.  I Sölvesborg är de äldres trygghet…

Läs mer

Heltid som norm kräver modiga politiska beslut!

Det har gått ett år sedan vi fick svar på vår motion om att införa heltid som norm i Sölvesborgs kommun. De styrande partierna röstade nej med motivationen att de redan ville ta fram konkreta förslag på hur detta kunde införas i olika delar av kommunens verksamheter. Något som de tydligen gett i uppdrag till…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha en bra omsorg för alla!

För att möta de ökade behoven i äldreomsorgen har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat stora resurser för att få in fler händer i omsorgen. Det har bland annat kunnat ske genom det så kallade äldreomsorgslyftet som är en stor reform för att stärka möjligheter till utbildning och kompetens inom omsorgen. Detta har lett till en…

Läs mer

Hampus Engquist blir ny ombudsman för S i Blekinge

Socialdemokraterna i Blekinge stärker organisationen inför valåret 2022. Vi rekryterar den rutinerade socialdemokraten Hampus Engqvist från Karlskrona till ny ombudsman för S i blekinge.

 Hampus kommer närmast från en tjänst i region Blekinge där han jobbat med IT, innan dess har han bland annat jobbat med journalisitk.  Det blir ett riktigt bra team för socialdemokraterna i Blekinge, säger ordförande Heléne Björklund, tillsammans med Anna Carin Leufstedt och Emma Söderbom hos regionpolitikerna, och Jörgen Englin på partidistriktet har vi nu…

Läs mer
facebook Twitter Email