Birger Wernersson: Därför ställer S upp i kyrkovalet.

Några nomineringsgruppen så som Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan(Posk), vill inte att vår nomineringsgrupp Socialdemokraterna ska ställa upp i kyrkovalet. Anledningen är att man anser att de politiska partierna inte bör delta i kyrkovalet. Men Socialdemokraterna är både ett politiskt parti och en nomineringsgrupp enligt kyrkoordningen. Socialdemokraterna vilar som politiskt parti på en grundpelare: ett…

Läs mer

Heléne Björklund: Det är viktigt att rösta i kyrkovalet.

Den 19:e september är det kyrkoval i Sverige och det är en självklarhet för alla oss som är medlemmar att gå och rösta! Vid förra kyrkovalet slogs röstrekord och jag tror det blir ännu fler som röstar i år. Vi Socialdemokrater vill ha en kyrka som är öppen för alla, många av oss har en…

Läs mer

S ifrågasätter beslutet att stänga bemanningspoolen

- Varför stänga något som fungerar bra och behövs?

I veckan har vi kunnat läsa i media om den omtyckta bemanningspoolen på Blekingesjukhuset, vars arbete hyllas av både chefer och personal.  Samtidigt finns det ett beslut om att den ska läggas ner. Det bekräftades på Personalutskottets möte under tisdagen, på en direkt fråga från Socialdemokraternas regionråd Christina Mattisson. Socialdemokraterna i Region Blekinge är mycket…

Läs mer

Markus Alexandersson: Borgarna ökar administrationen av vården i Blekinge.

Sedan de borgerliga partierna tog över styret i Region Blekinge har administrationen ökat. När man nu vill privatisera mer sjukvård behöver man utöka ytterligare för att kunna kontrollera de privata företagen. Det är ett bra exempel på ett sjukdomstillstånd inom hälso- och sjukvården. I utredningen om att privatisera hälso- och sjukvård i Blekinge skriver man…

Läs mer

Minnesord om Jan E Ruthblad.

Vår förre distriktsordförande Mats Johansson skriver om partidistriktets tidigare ombudsman och ledande företrädare Jan E Ruthblad som har lämnat oss. Jan E Ruthblad var en av Socialdemokraternas förgrundsgestalter i Blekinge från 1970-talets senare hälft fram till 2000-talets början i Blekinge. Han föddes på Gotland och där inledde han också sin politiska karriär som ordförande i…

Läs mer

Ingen ska kunna köpa sig före i kön!

Motion till Regionfullmäktige gällande privata sjukförsäkringar.

Hälso- och sjukvård ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga, det uttrycks tydligt i hälso- och sjukvårdslagen och bör betraktas som en självklarhet. I takt med att antalet privata sjukförsäkringar har ökat och genom det obligatoriska vårdvalets möjlighet till fri etableringsrätt har denna princip urholkats.  Vårdföretag med avtal med regioner inom ramen för vårdvalssystemet,…

Läs mer

Stärk vården av långtidssjuka i covid-19

Motion från Socialdemokraterna i Region Bleknge till Regionfullmäktige.

I ett tidigt skede under covid-19-pandemin konstaterades att vissa patienter hade påtagliga kvarvarande symptom av sjukdomen, även långt efter att de tillfrisknat från den aktiva infektionen. Nu är det känt att samma typ av skador och symtombild som ses i efterförloppet hos många sjukhusvårdade också kan ses hos patienter som vårdats hemma, eller till och…

Läs mer

S vill öppna minst en särskild abortmottagning i Blekinge!

Motion till Regionfullmäktige gällande abortmottagningar.

Möjligheten att få göra abort på ett tryggt sätt måste vara en självklarhet i Blekinge. Förutom adekvata insatser och rutiner behövs perspektiv om hur dessa kan organiseras så att kvinnan som ska göra abort upplever trygghet under hela processen och god möjlighet till integritet. Därför har abortvården på allt fler ställen kommit att organiseras genom…

Läs mer

Glöm inte att ta fram din kandidat till partikongressen!

I dagarna ska du som medlem ha fått informationen om att rösta på vem eller vilka du tycker ska få representera din arbetarekommun vid partikongressen som hålls den 3-7 November i Göteborg. De medlemmar som av någon anledning inte har någon mejladress får informationen via post. I mejlet/brevet som du har fått finns anvisningar om hur…

Läs mer

Framtidens hållbara omsorg är kommunalt driven

Pandemin har satt fingret på de svagheter och utmaningar som idag finns inom omsorgen. Inte bara har de äldres utsatthet lyfts fram utan även problemen med de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö har hamnat i fokus. Brister har hittats hos aktörer inom den privata sektorn så väl som den kommunala.  I Sölvesborg är de äldres trygghet…

Läs mer
facebook Twitter Email