Minnesord om Jan E Ruthblad.

Vår förre distriktsordförande Mats Johansson skriver om partidistriktets tidigare ombudsman och ledande företrädare Jan E Ruthblad som har lämnat oss.

Jan E Ruthblad var en av Socialdemokraternas förgrundsgestalter i Blekinge från 1970-talets senare hälft fram till 2000-talets början i Blekinge.

Han föddes på Gotland och där inledde han också sin politiska karriär som ordförande i SSU-klubben i Visby, sedan fortsatte det med ordförandeskap i SSU-distriktet på Gotland och som partiombudsman på Gotland. Via några år på den sk. 68:an, den socialdemokratiska partistyrelsen, så kom Jan till Blekinge Partidistrikt som ombudsman 1977.

Här deltog han mycket aktivt i det arbete som kanaliserades via partidistriktet gällande Blekinges utveckling. Mycket utav fokus var då att bryta det krisläge som länet befann sig i. Hans organisationskompetens blev en nyckel i ett viktigt arbete för blekingarna. Arbetet la grunden för mycket av de regionalpolitiska insatser som genomfördes.

En annan nyckeluppgift som Jan tog sig an var att stödja, coacha och uppmuntra den generationens SSU-are. Av egen erfarenhet vet jag att det var ett aktivt mentorskap långt innan ordet blev populärt. Också denna uppgiften gjorde Jan framgångsrikt och den generationens ungdomsklubbister, Jan sa aldrig SSU-are, har genom åren axlat många viktiga samhällsuppdrag. Självklart var hans stöd starkt bidragande till detta.

Efter de framgångsrika åren på Partidistriktet ägnade Jan hela sin tid åt Landstinget Blekinge. Han kombinerade då sin tjänst som politisk sekreterare med rader av politiska uppdrag såsom ordförande i dåvarande Östra Sjukvårdsdistriktet, ordförande i länssjukvårdsutskottet i Landstingsfullmäktige, ordförande i SOS-alarm för att nämna några av alla.

Hela tiden med hans egen omstöpning av Gustaf Möllers bevingade ord som rättesnöre.  ”Enda det bästa är gott nog för Blekingarna.”

Jan kombinerade alltid sina politiska uppgifter med aktivt folkrörelsearbete, bl.a. som ordförande i Blekinge ABF-distrikt och med sin stora hobby bågskytte. Han var bl.a. med och bildade Karlskrona Bågskyttar och under en tid vice ordförande i Svenska Bågskytteförbundet.

Nu går tankarna till familjen, hustrun Birgitta och sönerna Petter och Jonas, med varmt deltagande.

Vi är många som minns hur Blekinge fick en särskild plats i Jan;s Gotländska hjärta och är tacksamma för den stora samhällsinsatsen.

Mats Johansson

facebook Twitter Email