Valberedningens förslag är presenterat.

Valberedningen har nu presenterat sitt förslag på vilka som de föreslår att bli Socialdemokraterna i Blekinges kandidater till Riksdagen och våra främsta företrädare i Region Blekinge. Heléne Björklund toppar förslaget till riksdagslistan och Christina Mattisson är föreslagen som vår utmanare till posten som regionstyrelsens ordförande. Det är partiets 250 ombud på distriktskongressen den 9 april…

Läs mer

Blekinge har goda möjligheter – om vi gör rätt!

Onsdagen den 23 februari ska Regionfullmäktige fatta beslut om Blekinges regionala utvecklingsstrategi. Det är det dokument som pekar ut färdriktningen för hur vi tycker att hela Blekinge ska utvecklas framåt. Låt oss vara tydliga med en sak inledningsvis – Blekinge har fantastiska möjligheter att utvecklas bra i framtiden. Men för att det ska ske måste…

Läs mer

Elpriskompensation för hushåll som drabbats av höga elpriser.

Den socialdemokratiska regeringen presenterade idag ett stöd till de hushåll som drabbats hårdast av höga elpriser. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kwh per månad. Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kr.

De elpriser vi har sett under hösten och vintern är alldeles för höga och jag har stor förståelse för att många är oroliga för sin ekonomi. Heléne Björklund, ordförande för S i Blekinge. – Jag har träffat många företagare och privatpersoner som är helt chockade. Att Sverige fortfarande har lägre elpriser än grannländerna är ju…

Läs mer

Magnus Manhammar(s) fortsätter kampen mot PFAS.

Flera viktiga beslut har nu tagits för att fasa ut de farliga PFAS-kemikalierna. På Socialdemokraternas kongress så var Magnus Manhammars motion om att förbjuda PFAS uppe till behandling. Efter nya rapporter om att PFAS finns i höga halter i vårt dricksvatten så agerar nu Blekinges riksdagsledamot med att skicka in en ny motion med skärpta riktvärden och ett totalförbud.

Att politiker ifrån Blekinge särskilt engagerat sig för att få bort PFAS beror delvis på skandalen i Kallinge där invånare under lång tid druckit vatten förorenat med så kallade perfluorerade substanser (PFAS). ” Kemikalier av denna sort hör inte hemma i ett modernt samhälle. Alla människor ska kunna känna en trygghet i att vattnet är…

Läs mer

Rapport ifrån kongressen.

Blekingedelegationen vill berätta lite om sitt arbete på S-kongressen. Det var tidigt upp på morgonen och sena kvällar men blekingegänget höll det goda humöret intakt och alla kämpade verkligen för att representera medlemmarna i Blekinge på det allra bästa sätt. Hoppas vi kunde förmedla lite av den energi och framtidstro som präglade kongressen hem till er i Blekinge.

Samtliga ombud var aktiva i temagrupperna, där det stora arbetet gjordes för att driva igenom våra frågor. I talarstolen så gjordes det många minnesvärda inlägg ifrån Blekingeombuden och hela kongressen fick höra om paradiset Olofström, lära sig om blekingekusten och hur PFAS har drabbat länet. Vi har bett alla ombuden berätta lite om hur arbetet…

Läs mer

Blekinge behöver fler invånare!

Idag, den 9 dec, fattade Regionala Utvecklingsnämnden beslut om att starta arbetet med en plan för ökad inflyttning till Blekinge. - Skälet är enkelt, vi behöver ett samordnat och offensivt arbete för att vända den negativa befolkningsutvecklingen säger Magnus Johansson, 2;e vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden.

– Jag är glad att en enig nämnd ställde sig bakom det förslag vi socialdemokrater lade om detta. Förslaget ingår som en del i den verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden som antogs på nämndens möte den 9 december. För Socialdemokraterna har befolkningsutvecklingen varit den viktigaste regionala utvecklingsfrågan under hela året. Vi måste vända den negativa befolkningsutvecklingen…

Läs mer

Trygg hemgång för patienter i Region Blekinge!

I en insändare och även i annan media men också i ett mejl direkt ställt till ledande politiker i Region Blekinge har vi fått ta del av anhörigas berättelse om hur en äldre kvinna som besökt akuten skickats hem mitt i natten blott timmar efter att hon kommit in med ambulansen. Kvinnans son ombads hämta…

Läs mer

Ny kulturplan ska stärka kulturen i Blekinge

Under onsdagens Regionfullmäktige fattades beslut om Regional kulturplan för Blekinge. Särskilt glad över det är vår andre vice ordförande i Kultur- och bildningsnämnden Elina Gustafsson. – Som de flesta vet har pandemin inneburit en oerhört tuff period för Blekinges kulturaktörer och kulturskapare. Det här är ett gediget dokument och det är inte lite viktigt utan…

Läs mer

Kraftfulla satsningar på sjukvården och dess personal

I Socialdemokraternas förslag till Budget 2022 satsar vi stort på välfärdens viktigaste resurs – personalen. I vårt budgetförslag kortar vi köerna som har kommit på grund av pandemin och vi lägger resurser på att vi ska bli fler medborgare i Blekinge.  Det finns dessutom stora satsningar på klimatet, kulturen, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen.  Här…

Läs mer

Budget 2022: Satsningar för 74 miljarder som ska lyfta Sverige.

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson(s) regeringens förslag till budget för 2022. Samhället ska byggas starkare och mer hållbart. Med investeringar i välfärd, jobb, klimat och trygghet tar vi Sverige framåt tillsammans! I budgeten kommer regeringen att presentera reformer och investeringar för 74 miljarder kronor för att ta Sverige framåt efter krisen.

Klimatomställningen ska gå snabbare. Klimatet är vår tids ödesfråga men skapar också framtidens jobb i hela landet. Därför satsar vi på stora klimatinvesteringar som minskar våra utsläpp och stärker den gröna industriella revolutionen som pågår just nu. Alla ska vara med och jobba Sverige ur krisen. När det går bra i ekonomin ska det märkas…

Läs mer
facebook Twitter Email