Minska matsvinnet!

Socialdemokraterna vill snabba på möjligheten att sälja mat som blir över i Region Blekinges restaurangverksamheter. – Vi vet att diskussioner om detta pågår. Nu vill vi att verksamheten ges förutsättningar att skynda på för att också förverkliga planerna, säger vårt regionråd Christina Mattisson. Matsvinn förekommer i hela livsmedelssystemet och har en negativ påverkan på både…

Läs mer

Orimligt att spara 150 miljoner i sjukvården!

Socialdemokraterna kritiserar Alliansens beslut idag om besparingar i sjukvården. Det handlar om besparingar på runt 150 miljoner kronor varav drygt 100 miljoner drabbar vårdpersonalen.

För att minska besparingarna föreslog Socialdemokraterna istället att nämnden skulle be fullmäktige om mer pengar.  Markus Alexandersson (S) 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden:  – Med vårt förslag skulle nämnden kunna använda dom pengar som just nu finns avsatta till helt nya satsningar, för att minska sparkraven på vården. Vi menar att det är orimligt…

Läs mer

Leverans av S-vallöften för 2020

Det är snart jul och nytt år och vi skulle vilja passa på att påminna lite om vår Socialdemokratiska politik som vi redan sett eller kommer att se mer av nästa år.

Budgeten för 2020 innehåller många delar av det som vi socialdemokrater gick till val på 2018. Vi vill gärna berätta för dig om några av de löften som levereras nästa år tack vare Socialdemokraterna!  De viktigaste satsningarna är: Resurstillskott till välfärden – Pensionerna dvs. sänkt pensionärsskatt samt förstärkt grundskydd i garantipensionen – Historisk satsning på…

Läs mer

”Låt klimatkunskap bli obligatoriskt ämne i skolan”

Hållbarhet och klimatkunskap bör införas som ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan. Detta föreslår riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) i en motion till Socialdemokraterna partikongress. Italien blev första land i världen att införa hållbarhet och klimatkunskap som obligatoriskt ämne i skolan. Nu vill socialdemokraten Magnus Manhammar att Sverige går samma väg, och inför ämnet från…

Läs mer

Nyheter från vår internationella ledare!

Det är just nu en orolig värld och med händelser som påverkar människor negativt och gör världen mer osäker. Då behövs engagemang och möjligheter till såväl samtal om vad som pågår som konkreta åtgärder. I det här nyhetsbrevet finns erbjudanden om intressanta aktiviteter där du får möta andra internationellt intresserade socialdemokrater.  Här nedan finns ett…

Läs mer

Socialdemokraterna ställer krav på influensavaccinering till fler!

För de allra flesta är influensa ofarligt. Men influensa kan också leda till allvarlig sjukdom och kräva sjukskrivning, sjukhusvård, intensivvård och orsaka dödsfall. Den 19 november börjar vårdcentralerna runtom i Blekinge att vaccinera mot influensan. Förra influensasäsongen vaccinerades 60 % av de i Blekinge som är 65 år och äldre. Blekinge var därmed en av…

Läs mer

170 miljoner står på spel för Blekinge!

Den 20 november röstar riksdagen om kostnadsutjämningen. Men hur kommer moderaterna att rösta?

Det går bra för Sverige rent ekonomiskt. Statsfinanserna är starka, vår statsskuld är den lägsta sedan 1977 och vi har den högsta andelen av befolkningen i sysselsättning som EU någonsin uppmätt. Sedan Stefan Löfven bildade sin första regering 2014 har antalet människor som går till jobbet ökat med över 350 000 stycken, varav över 100…

Läs mer

Alla har rätt till god hälsa och goda livsvillkor

Under onsdagen ska Regionfullmäktige besluta om budgeten för kommande år. Då är det viktigt att veta att det är den styrande alliansen bestående av M, KD, L och C som tänker höja patientavgiften för ett besök hos distriktssköterskan från 0 till 300 kronor.

Under onsdagen ska regionfullmäktige besluta vilken budget och verksamhet Region Blekinge ska ha nästa år. Valet står mellan en kraftig högersväng eller en mer jämlik och jämställd vård. Alla har rätt till god hälsa och goda livsvillkor. Alla har också rätt till vård på lika villkor och den som har störst behov ska gå först….

Läs mer

Förslag: Ge ekonomiskt stöd för vaccination mot TBE

Riksdagsledamoten Heléne Björklund motionerar om att riskområden som Blekingen ska prioriteras: ”Det får inte bli en ekonomisk fråga om man har råd”.

Antalet TBE-fall har ökat under de senaste åren. Både i Blekinge och i övriga landet, men där Blekinge är ett känt riskområde sedan lång tid tillbaka. Fram till och med 2016 diagnosticerades 1-2 fall per år i Blekinge, men under 2017 upptäcktes 9 fall och under 2018 hittades 4 fall. Alla var ovaccinerade och de…

Läs mer

S regionplan och budget 2020

Under tisdagen presenterade socialdemokraterna sin Regionplan 2020–2022 med budget för 2020.

 För ett hållbart, jämställt och jämlikt Blekinge  Vår grundläggande utgångspunkt i all politik vi bedriver är ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Vi vet att ett sådant samhälle är ett tryggt samhälle och där människor vågar prova nya idéer.  Här kan du läsa hela regionplanen och budget 2020 Medarbetarna är Region Blekinges viktigaste resurs. Vi…

Läs mer
facebook Twitter Email