Aktuellt

Stärk vården av långtidssjuka i covid-19

Motion från Socialdemokraterna i Region Bleknge till Regionfullmäktige.

I ett tidigt skede under covid-19-pandemin konstaterades att vissa patienter hade påtagliga kvarvarande symptom av sjukdomen, även långt efter att de tillfrisknat från den aktiva infektionen. Nu är det känt att samma typ av skador och symtombild som ses i efterförloppet hos många sjukhusvårdade också kan ses hos patienter som vårdats hemma, eller till och…

Läs mer

S vill öppna minst en särskild abortmottagning i Blekinge!

Motion till Regionfullmäktige gällande abortmottagningar.

Möjligheten att få göra abort på ett tryggt sätt måste vara en självklarhet i Blekinge. Förutom adekvata insatser och rutiner behövs perspektiv om hur dessa kan organiseras så att kvinnan som ska göra abort upplever trygghet under hela processen och god möjlighet till integritet. Därför har abortvården på allt fler ställen kommit att organiseras genom…

Läs mer

Glöm inte att ta fram din kandidat till partikongressen!

I dagarna ska du som medlem ha fått informationen om att rösta på vem eller vilka du tycker ska få representera din arbetarekommun vid partikongressen som hålls den 3-7 November i Göteborg. De medlemmar som av någon anledning inte har någon mejladress får informationen via post. I mejlet/brevet som du har fått finns anvisningar om hur…

Läs mer

Framtidens hållbara omsorg är kommunalt driven

Pandemin har satt fingret på de svagheter och utmaningar som idag finns inom omsorgen. Inte bara har de äldres utsatthet lyfts fram utan även problemen med de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö har hamnat i fokus. Brister har hittats hos aktörer inom den privata sektorn så väl som den kommunala.  I Sölvesborg är de äldres trygghet…

Läs mer

Heltid som norm kräver modiga politiska beslut!

Det har gått ett år sedan vi fick svar på vår motion om att införa heltid som norm i Sölvesborgs kommun. De styrande partierna röstade nej med motivationen att de redan ville ta fram konkreta förslag på hur detta kunde införas i olika delar av kommunens verksamheter. Något som de tydligen gett i uppdrag till…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha en bra omsorg för alla!

För att möta de ökade behoven i äldreomsorgen har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat stora resurser för att få in fler händer i omsorgen. Det har bland annat kunnat ske genom det så kallade äldreomsorgslyftet som är en stor reform för att stärka möjligheter till utbildning och kompetens inom omsorgen. Detta har lett till en…

Läs mer

Hampus Engquist blir ny ombudsman för S i Blekinge

Socialdemokraterna i Blekinge stärker organisationen inför valåret 2022. Vi rekryterar den rutinerade socialdemokraten Hampus Engqvist från Karlskrona till ny ombudsman för S i blekinge.

 Hampus kommer närmast från en tjänst i region Blekinge där han jobbat med IT, innan dess har han bland annat jobbat med journalisitk.  Det blir ett riktigt bra team för socialdemokraterna i Blekinge, säger ordförande Heléne Björklund, tillsammans med Anna Carin Leufstedt och Emma Söderbom hos regionpolitikerna, och Jörgen Englin på partidistriktet har vi nu…

Läs mer

Satsa på primärvården

Pandemin har visat att äldre och kroniskt sjuka är mest utsatta. Erfarenheterna måste leda till ett större fokus på hälso- och sjukvårdens möjligheter att ta hand om dessa patienter. Därför måste vi satsa mer på primärvården.

Alltför länge har diskussionen ensidigt handlat om att förbättra för dem som inte är mycket eller ofta sjuka och väldigt sällan har behov av sjukvård. Det har skett på bekostnad av äldre och kroniskt sjuka. Det är viktigt att de som inte behöver vård så ofta är nöjda med den vård de får när de…

Läs mer

Heléne Björklund omvald som distriktsordförande

Den 10 april samlades 220 ombud digitalt för att diskutera politik, välja styrelse och förbereda sig för kommande valrörelser.

Vi gästades av inrikesminister Mikael Damberg, han peppade oss och gav oss en lägesbild över regeringens arbete under pandemin. Det blev en mycket lyckad kongress där vi behandlade 13 inkomna motioner som bjöd till långa och bra diskussioner. Politikutveckling diskuterades bland annat i vårdfrågor såsom förlossningsvården, där Socialdemokraterna ska verka för en förbättrad förlossningsvård. Helene…

Läs mer

VIKTIG POLITISK SEGER OCH ANDRA NYHETER FRÅN REGIONEN!

I veckan som gick fick Socialdemokraterna i Region Blekinge igenom ett viktigt krav när Regionstyrelsen sammanträdde. Det enda självklara, att statsbidragen som regionen har fått på grund av pandemin, ska gå till patienterna och personalen!

Det har varit vårt krav ända sedan våren förra året, då den socialdemokratiskt ledda regeringen skickade historiskt höjda statsbidrag till Blekinge med anledning av Coronapandemin. Pengar som skulle och ska användas främst till sjukvårdens personal och till de patienter som behöver vård eller som väntar på behandling. Men även till kollektivtrafiken, som tappat stora biljettintäkter. …

Läs mer
facebook Twitter Email