Aktuellt

”Låt klimatkunskap bli obligatoriskt ämne i skolan”

Hållbarhet och klimatkunskap bör införas som ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan. Detta föreslår riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) i en motion till Socialdemokraterna partikongress. Italien blev första land i världen att införa hållbarhet och klimatkunskap som obligatoriskt ämne i skolan. Nu vill socialdemokraten Magnus Manhammar att Sverige går samma väg, och inför ämnet från…

Läs mer

Nyheter från vår internationella ledare!

Det är just nu en orolig värld och med händelser som påverkar människor negativt och gör världen mer osäker. Då behövs engagemang och möjligheter till såväl samtal om vad som pågår som konkreta åtgärder. I det här nyhetsbrevet finns erbjudanden om intressanta aktiviteter där du får möta andra internationellt intresserade socialdemokrater.  Här nedan finns ett…

Läs mer

Socialdemokraterna ställer krav på influensavaccinering till fler!

För de allra flesta är influensa ofarligt. Men influensa kan också leda till allvarlig sjukdom och kräva sjukskrivning, sjukhusvård, intensivvård och orsaka dödsfall. Den 19 november börjar vårdcentralerna runtom i Blekinge att vaccinera mot influensan. Förra influensasäsongen vaccinerades 60 % av de i Blekinge som är 65 år och äldre. Blekinge var därmed en av…

Läs mer

170 miljoner står på spel för Blekinge!

Den 20 november röstar riksdagen om kostnadsutjämningen. Men hur kommer moderaterna att rösta?

Det går bra för Sverige rent ekonomiskt. Statsfinanserna är starka, vår statsskuld är den lägsta sedan 1977 och vi har den högsta andelen av befolkningen i sysselsättning som EU någonsin uppmätt. Sedan Stefan Löfven bildade sin första regering 2014 har antalet människor som går till jobbet ökat med över 350 000 stycken, varav över 100…

Läs mer

Alla har rätt till god hälsa och goda livsvillkor

Under onsdagen ska Regionfullmäktige besluta om budgeten för kommande år. Då är det viktigt att veta att det är den styrande alliansen bestående av M, KD, L och C som tänker höja patientavgiften för ett besök hos distriktssköterskan från 0 till 300 kronor.

Under onsdagen ska regionfullmäktige besluta vilken budget och verksamhet Region Blekinge ska ha nästa år. Valet står mellan en kraftig högersväng eller en mer jämlik och jämställd vård. Alla har rätt till god hälsa och goda livsvillkor. Alla har också rätt till vård på lika villkor och den som har störst behov ska gå först….

Läs mer

Förslag: Ge ekonomiskt stöd för vaccination mot TBE

Riksdagsledamoten Heléne Björklund motionerar om att riskområden som Blekingen ska prioriteras: ”Det får inte bli en ekonomisk fråga om man har råd”.

Antalet TBE-fall har ökat under de senaste åren. Både i Blekinge och i övriga landet, men där Blekinge är ett känt riskområde sedan lång tid tillbaka. Fram till och med 2016 diagnosticerades 1-2 fall per år i Blekinge, men under 2017 upptäcktes 9 fall och under 2018 hittades 4 fall. Alla var ovaccinerade och de…

Läs mer

S regionplan och budget 2020

Under tisdagen presenterade socialdemokraterna sin Regionplan 2020–2022 med budget för 2020.

 För ett hållbart, jämställt och jämlikt Blekinge  Vår grundläggande utgångspunkt i all politik vi bedriver är ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Vi vet att ett sådant samhälle är ett tryggt samhälle och där människor vågar prova nya idéer.  Här kan du läsa hela regionplanen och budget 2020 Medarbetarna är Region Blekinges viktigaste resurs. Vi…

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om tillgängligheten till vården!

Enligt opinionsundersökningar som är gjorda är svensken nöjd med den vård som ges. Men ett av problemen som finns är tillgängligheten. Även om det ser olika ut i Blekinge så finns det medborgare som känner oro över att inte få vård i rätt tid. – När det handlar om tillgänglighet och väntetider till sjukvården i…

Läs mer

Vi accepterar ingen chockhöjning av patientavgifterna

 Socialdemokraterna starkt kritiska till höjda patientavgifter. – Vi accepterar ingen chockhöjning av patientavgifterna.  Socialdemokraterna kommer inte att medverka till kraftigt höjda patientavgifter i Blekinge. Det underlag som minoritetsstyret nu presenterar är helt oacceptabelt.  – Alliansens och minoritetsstyrets förslag slår direkt mot de utsatta i samhället. Det här kommer att innebära att många patienter avstår från…

Läs mer

Magnus Manhammar tar ytterligare klimatkliv

Magnus Manhammar från Karlskrona har fått ansvaret för klimatfrågor hos Socialdemokraterna.

I onsdags lämnade regeringen budgetpropositionen för 2020 ochHöständringsbudgeten för 2019 till riksdagen. Magnus Manhammar sitter i Miljö- och jordbruksutskottet och har där, av Socialdemokraterna, fått det stora ansvaret för klimatfrågor och frågor som rör bevarandet av biologisk mångfald. Han ser statsbudgeten som ett startskott för det viktiga arbete han nu har framför sig. – Höstbudgeten…

Läs mer
facebook Twitter Email