Ny kulturplan ska stärka kulturen i Blekinge

Under onsdagens Regionfullmäktige fattades beslut om Regional kulturplan för Blekinge. Särskilt glad över det är vår andre vice ordförande i Kultur- och bildningsnämnden Elina Gustafsson.
– Som de flesta vet har pandemin inneburit en oerhört tuff period för Blekinges kulturaktörer och kulturskapare. Det här är ett gediget dokument och det är inte lite viktigt utan avgörande för kulturen i Blekinge.

– Kulturen är en viktig och bärande del i en demokrati och en byggsten i ett fungerande och anständigt samhälle. Jag hoppas att den här planen, som innehåller många viktiga satsningar, kan ge fler möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet i Blekinge. Jag är särskilt glad över satsning på ”Fler och nya deltagare i kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga vuxna.” För kulturen är något som följer oss under hela livet, från innan vi föds till den dagen vi dör, säger Elina Gustafsson.

HÄR KAN DU LÄSA HELA KULTURPLANEN!

facebook Twitter Email