Elpriskompensation för hushåll som drabbats av höga elpriser.

Den socialdemokratiska regeringen presenterade idag ett stöd till de hushåll som drabbats hårdast av höga elpriser. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kwh per månad. Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kr.

De elpriser vi har sett under hösten och vintern är alldeles för höga och jag har stor förståelse för att många är oroliga för sin ekonomi.


Heléne Björklund, ordförande för S i Blekinge.

– Jag har träffat många företagare och privatpersoner som är helt chockade. Att Sverige fortfarande har lägre elpriser än grannländerna är ju ingen tröst när räkningen ska betalas. Jag är därför väldigt glad över att regeringen avsätter drygt sex miljarder för att kompensera hushållen. Stödet kommer att betalas ut automatiskt till de som har rätt till det.

  • Vi ser att vi behöver göra åtgärder på kort sikt, här och nu, för de hushåll som har fått höga elräkningar. Därför avsätter vi nu drygt sex miljarder för att ge stöd till de 1,8 miljoner hushåll som drabbas av de högsta elräkningarna.
  • Elpriskompensationen innebär 2000 kronor per månad för december-februari, alltså totalt 6000 kronor för de som har en elförbrukning som överstiger 2000 kwh per månad. Medlen kommer att gå via elnätsbolagen och betalas ut till de som drabbats.

Heléne Björklund, ordförande för S i Blekinge.

facebook Twitter Email