Trygg hemgång för patienter i Region Blekinge!

I en insändare och även i annan media men också i ett mejl direkt ställt till ledande politiker i Region Blekinge har vi fått ta del av anhörigas berättelse om hur en äldre kvinna som besökt akuten skickats hem mitt i natten blott timmar efter att hon kommit in med ambulansen. Kvinnans son ombads hämta henne och hade han inte haft möjlighet hade den äldre kvinnan fått åka taxi hem och sedan själv behövt ta sig in i bostaden utan sin rullstol.

Inför onsdagens sammanträde i Regionfullmäktige hade vårt oppositionsråd Christina Mattisson skrivit en interpellation till Hälso- och sjukvårdensnämndens ordförande Anders Lund. 
– Jag ville veta om Anders Lund, M, och övriga i regionledningen tycker att det är rimligt att skicka hem patienter mitt i natten när de inte känner sig trygga med det. Vi socialdemokrater tycker inte det men det är uppenbart, efter dagens debatt, att den moderatledda regionledningen tycker det. 

I samband med att frågan togs upp fick Christina Mattisson kritik av några i regionledningen för att hon tog upp händelser som beskrivs i insändare och i artiklar i media.
– Jag är förvånad över att de ifrågasätter att vi tar upp frågor och reaktioner från medborgare. Vi har uppenbart olika syn på detta. För mig är det självklart att svara och följa upp en medborgare som skriver insändare och även mejlar till oss ledande politiker. För hur tycker vi att det ska gå till när patienter ska skickas hem? Det kan vi som förtroendevalda påverka. Och vi kommer att fortsätta arbetet med att alla patienter och anhöriga ska känna sig trygga vid hemgång från sjukhuset, säger Christina Mattisson. 

facebook Twitter Email