Blekinge behöver fler invånare!

Idag, den 9 dec, fattade Regionala Utvecklingsnämnden beslut om att starta arbetet med en plan för ökad inflyttning till Blekinge. - Skälet är enkelt, vi behöver ett samordnat och offensivt arbete för att vända den negativa befolkningsutvecklingen säger Magnus Johansson, 2;e vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden.

– Jag är glad att en enig nämnd ställde sig bakom det förslag vi socialdemokrater lade om detta. Förslaget ingår som en del i den verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden som antogs på nämndens möte den 9 december. För Socialdemokraterna har befolkningsutvecklingen varit den viktigaste regionala utvecklingsfrågan under hela året. Vi måste vända den negativa befolkningsutvecklingen om vi ska klara att finansiera vår välfärd och kompetensförsörja vår arbetsmarknad. I arbetet med planen ska regionen samla hela Blekinge för att se till att öka inflyttningen och att vi blir fler i Blekinge.

Förutom beslutet om verksamhetsplanen behandlades även förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Detta dokument är kanske det viktigaste dokumentet som nämnden beslutar om under mandatperioden. Det styr väldigt mycket av arbetet med regional utveckling. Socialdemokraterna hade fyra yrkanden på förändring och fick gehör för tre av dom. Det handlade om att förtydliga att vi ska ha ett jämlikt OCH jämställt samhälle, att vi ska bygga fler bostäder i hela Blekinge och att betona för- och grundskolans betydelse i det livslånga lärandet.

Nu ska ärendet vandra vidare till regionstyrelsen och till sist fastställas i regionfullmäktige i februari.

facebook Twitter Email