Aktuellt

S vill satsa två miljoner mer än styret på regional utveckling

Vid Regionstyrelsens möte den 24 april la Socialdemokraterna fram ett eget förslag till planeringsdirektiv för åren 2020 till 2022. I S-förslaget betonas en fortsatt samverkan inom vård och omsorg, som ett led i utbyggnaden av en nära sjukvård och omhändertagande av multisjuka äldre. Det är nödvändigt att omställningen av sjukvården kan fortgå i oförminskad takt….

Läs mer

Så firas 1:a maj i Blekinge

1:a majfirandet i Blekinge genomförs på traditionsenligt sätt! Här nedan följer en sammanställning av tider, platser och talare på respektive orter. Välkomna!

Karlskrona11.30 Samling Stortorget12.00 Avmarsch 12.30 Tal och firande i Hoglands parkHuvudtalare: Peter Hultqvist, FörsvarsministerÖvriga talare: Elina Gustafsson, arbetarekommunens ordförande, Eva Strömqvist, LO-fackens ordförandeAppell: Selma Kinaoui, SSU Ronneby13.00 samling och firande på torget14.00 AvmarschHuvudtalare: Peter Hultqvist, FörsvarsministerAppell: Mohammad Shafaa, SSU Bräkne-Hoby10.30 Appell: Teo ZickbauerTalare: Ayman Fares, ordförande SSU Blekinge Karlshamn14:30 Samling torget15:00 Avmarsch mot BellevueparkenHuvudtalare: Peter Jeppsson,…

Läs mer

”Detta skulle innebära stora vinster för folkhälsan”

Socialdemokraterna i Region Blekinge har, genom Hampus Engqvist, skrivit en motion som handlar om motions- och idrottskademottagning.

Motionen lämnades formellt på regionstyrelsens sammanträde den 24 april och kommer att behandlas framöver i Regionfullmäktige. Vi vill att det nya styret i Region Blekinge utreder frågan. Motionärer och idrottsutövare i länet upplever ett behov av en specialiserad mottagning för idrottsskador. Idag blir bemötandet varierande och förståelsen för hur viktigt det är att så snabbt…

Läs mer

Blekinge i topp inom flera områden!

BOKSLUT: Under onsdagen godkände Regionfullmäktige det rödgröna bokslutet för Landstinget Blekinge 2018. Det blev ett överskott på drygt 53 miljoner kronor och flera topplaceringar jämfört med andra landsting och regioner.

Landstinget Blekinge är: • Näst bäst i landet på att minska kostnaderna för hyrpersonal.• Blekinges förlossningsvård är bland de fem bästa i landet på att motverka bristningar vid förlossningen. • Blekinge är bäst i landet på överlevnad efter hjärtstopp.• Vuxenpsykiatrins öppenvård är bäst i landet på att få patienterna delaktiga i sin egen vård och ge…

Läs mer

Tre nya ordföranden i våra arbetarekommuner

Under söndagen hade Karlskrona, som sista Arbetarekommun av fem i Blekinge, sitt årsmöte. I tre Arbetarekommuner har det valts nya ordförande.

Elina Gustafsson blev den tredje i raden i den förnyelse som partiet i Blekinge nu genomgår. Tidigare har Markus Alexandersson och Andreas Saleskog valts till ordförande i Sölvesborg respektive Karlshamn. Vår nyvalda trio är överens om en sak. Socialdemokratin står inför stora utmaningar så klart även i Blekinge och i våra respektive arbetarekommuner. Ökat medlemsvärdeAndreas…

Läs mer

Kalle invald i valberedningen

I helgen håller Socialdemokraterna partikongress i Örebro. Tre dagars intensiv debatt om politik, organisation, sjukvård och gevetvis det stundande valet till Europaparlamentet. Där till har det förrättats en del val. Det viktigaste valet handlade om att välja en ny valberedning med 11 ledamlöter för de kommande fyra åren. Som ordinarie ledamot i valberedningen valdes Kalle…

Läs mer

Viktig studieresa till Bryssel

Socialdemokraterna i Blekinge förbereder sig inför valet till Europaparlament. För att kunna stå upp för ett fredens Europa som tar klimathoten på allvar och mot de högerextrema krafterna krävs ett stort engagemang i valrörelsen i maj.

Därför åkte en grupp socialdemokrater från Blekinges samtliga kommuner till Bryssel i början av veckan för att möta europaparlamentariker och stärka argumenten. I gruppen ingick såväl unga SSU:are som fackligt aktiva socialdemokrater och företrädare på såväl kommunal som regional nivå. -Det är på plats i Bryssel som man lättare förstår den underbara smältdegel av språk,…

Läs mer

Snart är det dags för rikskongress!

Den 22-24 mars samlas Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Kongressen kommer att fokusera på två fokusområden.

Den 22-24 mars samlas Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Kongressen kommer att fokusera på två fokusområden. Det ena är ett organisatoriskt reformprogram för det politiska samtalet. Alltså, hur vi inom socialdemokratin ska bli bättre på att organisera oss och nå fler medborgare. Det andra är kunskap för framtiden, hur vi ska rusta människor så att…

Läs mer

Tre S-blekingar representerade i SKL

Socialdemokraternas verkställande utskott har fastställt S-nomineringarna till Sveriges Kommuner och Landstings valkongress tisdagen den 19 mars. Tre Blekingar är med bland nomineringarna.

Lena Micko från Linköping kvarstår som Socialdemokraternas toppnamn och föreslås bli vice ordförande. Socialdemokraterna i Blekinge kommer att representeras av Christina Mattisson, Sara Rudolfsson och Per-Ola Mattsson. Christina Mattisson föreslås bli ordförande för beredningen för demokratifrågor, Sara Rudolfsson föreslås bli vice ordförande för beredningen för digitalisering och Per-Ola Mattsson föreslås bli ordinarie ledamot i beredningen…

Läs mer

Äntligen dags för medlemsutbildning

Du som medlem i Socialdemokraterna i Blekinge. Vill du lära dig mer om vårt parti, vår organisation, vår ideologi och vår historia? Då är du hjärtligt välkommen att delta i våra medlemsutbildningar.

För att alla ska ha möjlighet att delta erbjuder vi olika tillfällen men med samma innehåll. Delarna har vi döpt till 1:A. 1:B och 1:C, du kan dock gå dem i den ordningen som det passar dig! Vi erbjuder även ett tillfälle där både del A och B ingår för den som har svårt att hitta…

Läs mer
facebook Twitter Email