Rapport ifrån kongressen.

Blekingedelegationen vill berätta lite om sitt arbete på S-kongressen. Det var tidigt upp på morgonen och sena kvällar men blekingegänget höll det goda humöret intakt och alla kämpade verkligen för att representera medlemmarna i Blekinge på det allra bästa sätt. Hoppas vi kunde förmedla lite av den energi och framtidstro som präglade kongressen hem till er i Blekinge.

Samtliga ombud var aktiva i temagrupperna, där det stora arbetet gjordes för att driva igenom våra frågor. I talarstolen så gjordes det många minnesvärda inlägg ifrån Blekingeombuden och hela kongressen fick höra om paradiset Olofström, lära sig om blekingekusten och hur PFAS har drabbat länet.

Vi har bett alla ombuden berätta lite om hur arbetet gick i de ämnen där man var ansvarig.

Elina Gustafsson:

Som delegationsledare och grand old lady i församlingen så var det min uppgift att stötta och hålla ihop vår delegation. Det var verkligen en välbalanserad grupp där alla hittade sina områden och vad man ville driva direkt. Jag var ansvarig för kulturfrågorna och vi fick ihop ett väldigt bra program som vi kan vara stolta över. Mitt fokus var att kulturen ska leva i hela landet och inte bara i storstäderna och det tycker jag att kongressen köpte och ställde sig bakom. Mer pengar till kulturprojekt i samfinansiering mellan staten och regioner och kommuner är vägen för att sprida kulturen i hela landet.

Morgan Bengtsson:

Jag ansvarade för ”En stark organisation, Facklig/politisk samverkan, Stadgar, En modern och hållbar socialtjänst, Frihet från missbruk, Barnpolitik och familjerätt, Jämställdhetsfrågor samt Bostadspolitik”. I talarstolen berättade jag om Paradiset och beskrev att i slutet av 80-talet fanns där ca 15 poliser i Olofström, idag finns i stort sett bara en skylt kvar. Givetvis ska vi ha fler poliser närvarande på små orter. På samma sätt engagerade jag mig för att driva frågan om att arbetsförmedlingen ska finnas med kontor i alla kommuner. Vi nådde en bit men inte hela vägen fram. Jag representerade Blekinge och Olofström på kongressen med stolthet och gjorde mitt bästa för att höras och synas.

Ida Larsson:

Utbildning & skola: 

Vi fick riktigt bra riktlinjer att utgå ifrån med bland annat stoppa vinstuttagen i skolan, kommunalt veto vid etablering av friskolor, obligatorisk gymnasieskola samt vikten av livslångt lärande. I temagruppen fick vi sen med skrivningar om t ex stärkning av elevhälsan. S-kvinnor runt om i Sverige och även Blekinge hade motioner om att stärka och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen med viktiga ämnen som integritet, samtycke, porrfilter osv. De flesta av dessa blev besvarade då mycket av det har införts eller är på väg att införas, vilket är jättebra. När det kommer till det här området kan vi vara väldigt nöjda och trygga med att det är en klar socialdemokratisk politik som det har fattats beslut om. Marknadsskolan har nått vägs ände.

Brott & straff:

Här hade Blekinge motioner främst från S-kvinnor tillsammans med övriga i landet, inom området mäns våld mot kvinnor. De flesta blev besvarade, en del bifallna och några få avslagna. Vi fick till flera förändringar i riktlinjerna och landade i ett stabilt avsnitt där man tydligt visade att mäns våld mot kvinnor och gängkriminaliteten är högst prioriterade. Straffskalorna för mäns våld mot kvinnor ska ses över, sexköpslagen ska stärkas och samarbetet med kvinnojourerna ska stärkas. Vi kämpade för att bifalla att barn vars föräldrar köper sex ska bli orosanmälda till socialen, men fick tyvärr den avslagen. Utöver den förlusten är även det här området något vi verkligen kan känna stolthet kring. 

Annette Rydell:

Efter en alldeles fantastisk vecka på kongressen med underbara ombud från hela Sverige så blev det tid för reflektion.

Ett arbete i temagrupper som förbereddes redan innan kongressen gjorde att debatterna inte blev lika intensiva som jag är van vid på IF Metalls kongress. Diskussioner och vändande på alla stenar i grupperna var något som kändes annorlunda men bra. Partistyrelsen lyssnade på oss ombud, tog till sig och ändrade utlåtande både i våra riktlinjer och i motionerna.

Det jag tycker känns bra är att det är en tydlighet i vart Socialdemokraterna vill framåt. Beslut om tandvårdsförsäkringen, pensionerna, karensavdrag, skattereduktion för fackavgiften, större fokus på kollektivavtal och ett tydligt avståndstagande till vinster i välfärden.

Nu känns det som att det är ett parti för arbetare igen, nu är vi på rätt spår.

Magdalena Andersson höll ett brandtal som kröp hela vägen in i mitt hjärta, mitt röda hjärta som vill ha en politik som gör skillnad i samhället och på arbetsplatserna för oss vanligt folk. Det känns som att vänstervindarna blåser, kanske inte med full styrka men det viner i luften.

Jag tackar också Stefan Löven för ett väl utfört uppdrag och hans styrka och lugn  när det har stormat som mest.

Tack för förtroendet att få representera Blekinge och Ronneby som ombud på en kongress som kommer att göra skillnad.

Yvonne Andréasson:                                  

Jag ansvarade för funktionshinderspolitik och LSS, Pensioner, En trygg sjukförsäkring, En trygg sjukförsäkring, Ekonomisk familjepolitik, Ordning och reda i välfärden, Äldreomsorgen, Tandvården, Särskilda hälso- och Sjukvårdsfrågor, Apotek läkemedel- och smittskydd samt Hälso- och sjukvårdens arbetssätt och kompetensförsörjning. När det gäller tandvården så var jag uppe i talarstolen och la förslag om en starkare skrivning i riktlinjerna för Tandvården. Munnen är en del av kroppen och vi fick med oss kongressen på att det ska införas ett högkostnadsskydd inom tandvården på sikt. Vägen dit är tuff men vi vet målet nu.

Magnus Manhammar:

Inom områdena miljö, hav och landsbygd nådde vi från Blekinge flera viktiga framgångar. Vi fick bland annat kongressens stöd för att de farliga PFAS-kemikalierna ska fasas ut. Detta skrevs in i partiets centrala politiska riktlinjer. En annan viktig fråga som vi drev och fick stöd för var att Sverige ska ha en hållbar och ekosystembaserad förvaltning av våra hav. Det innebär att vi som parti värnar om både levande friska hav och ett hållbart kustnära fiske. Att havet fick en stor plats i skrivningarna var Blekinges förtjänst och något som vi kan vara stolta över.

Alexander Nilsson:

I temagrupp 3, där både jag och Magnus ingick, fanns en hög ambition hos deltagarna att Socialdemokraterna ska få tydligare och skarpare skrivningar i riktlinjerna för att verka för ett hållbart samhälle. Hela gruppen samarbetade och Ygeman var väldigt lyhörd – ett styrkebesked och bevis på vår vilja att hitta gemensamma lösningar. Vi Blekinge fick till tydligare skrivningar som syftar till att skydda vår Östersjö och gynna det småskaliga.

I temagrupp 13 gick många hårt direkt och krävde starkare skrivningar angående kärnvapenavtalet och krävde att PS skulle ta tydligare ställning mot ett NATO-medlemskap. Själv fick jag träffa utrikesminister Ann Linde för att diskutera mitt förslag till skrivelse, det mynnade ut i ett förslag som både jag och Blekinges delegation var nöjda med. Sverige ska skriva på kärnvapenavtalet och Sverige ska inte gå med i NATO – punkt slut.

Sandra Bizozzero:

Jag kämpade i temagrupperna för att få in skrivningar om tillgång till högre utbildning av hög kvalité i hela landet. Viktigt för oss i Blekinge att vi satsar på BTH och det ska satsas på nya lärcentra och distansutbildningar. Kongressen gick även med på att bidragsdelen för studenter ska höjas.

Vi fick till bra skrivningar om att det ska vara forskning, innovation och investeringar som gäller för att öka takten i en rättvis klimatomställning. Lånefinansiering av infrastrukturprojekt med stor klimatnytta. En bra jobbpolitik med nytt omställningsstöd för yrkesverksamma.

facebook Twitter Email