Många bra satsningar i budgeten

Tidigare idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget 2019. I ett ekonomiskt läge som fortfarande är präglat av högt kapacitetsutnyttjande, dvs högt tryck, märks nu en avmattning. Denna utveckling möts med starka finanser och en låg statsskuld vilket ger ekonomiskt handlingsutrymme som många länder i samma läge nu saknar. Budgeten bygger på det januariavtal som…

Läs mer

Bättre ekonomi och nya insatser för Blekinges äldre

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg, som är en viktig del i att bygga samhället starkare och öka tryggheten för landets pensionärer.  Socialdemokraterna…

Läs mer

Expeditionen har flyttat!

Nu har Socialdemokraterna i Blekinges expedition flyttat från Folkets Hus i Karlskrona till Kungsbron 5 i Karlskrona. Anledningen till att partiexpeditionens anställda flyttar är att vi har funnit mer ändamålsenliga kontorslokaler för vår verksamhet samtidigt som flytten leder den besparing som vi har eftersträvat! Postadress: Socialdemokraterna BlekingeKungsbron 5371 31 KARLSKRONA I pandemitider arbetar vi hemma…

Läs mer

Äntligen dags för medlemsutbildning!

Du som medlem i Socialdemokraterna i Blekinge. Vill du lära dig mer om vårt parti, vår organisation, vår ideologi och vår historia? Då är du hjärtligt välkommen att delta i våra medlemsutbildningar. Utbildningen sker i tre steg och de genomförs i Karlshamn och Karlskrona. De är öppna för samtliga medlemmar i Blekinge och genomförs av…

Läs mer

116 miljoner till Blekinge!

Blekinge får drygt 116 miljoner kr av regeringens välfärdsmiljarder. - Det här kommer betyda mycket för sjukvården i Blekinge om det nya minoritetsstyret förmår styra.

Sjukvården i Blekinge får drygt 116 miljoner kr av välfärdsmiljarderna. Det blev klart idag när socialminister Lena Hallengren (S) presenterade hur dom 9, 4 välfärdsmiljarderna ska fördelas. Blekinge får 50,5 miljoner kr för satsningar riktade direkt till vårdens medarbetare. Till arbetet med en god och nära vård i Blekinge, blir det 37,6 miljoner kr. Blekinge…

Läs mer

Alliansen och SD avskedade Almroth – ”sorgens dag”

Alliansen och SD tog idag beslutet att avskeda Lars Almroth utan förklaringar till varför

– Detta är en sorgens dag för Blekinges sjukvård. Och hela ansvaret för ett fortsatt kaos ligger på alliansen och SD. Efter nästan fyra timmars diskussion bakom stängda dörrar blev det ett beslut i Regionstyrelsen. Frågan om Lars Almroths uppdrag som sjukvårdsdirektör avgjordes efter votering. Minoritetsstyret drev tillsammans med SD igenom ett avskedande av Lars…

Läs mer

Socialdemokraterna ifrågasätter alliansens tolkning av kommunallagen

- Det finns inga skrivningar i kommunallagen som säger att beslutet om Almroth måste tas bakom stängda dörrar.

Vid Regionstyrelsens pågående möte idag begärde Socialdemokraterna att ärendet om hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth skulle hanteras öppet och inte bakom stängda dörrar. Socialdemokraterna menade att fortsatt otydlighet om varför allianspartierna kräver att sjukvårdsdirektören lämnar sitt uppdrag, bidrar till ännu mer spekulationer.  Kravet på öppet möte tillbakavisades av regionstyrelsens ordförande Alexander Wendt (M). Därmed blev…

Läs mer

Vi kräver öppet möte om Lars Almroths framtid

Socialdemokraterna kräver att hela mötet med Regionstyrelsen imorgon är öppet - Beslutet om Lars Almroth ska inte tas bakom stängda dörrar. Det bidrar till ännu mer kaos och spekulationer.

 I morgon onsdag ska Regionstyrelsen fatta beslut om hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth ska tvingas lämna sitt uppdrag. Inför mötet har allmänhet och media fått besked om att just det ärendet kommer att hanteras bakom stängda dörrar.  Mot detta protesterar nu Socialdemokraterna och kommer imorgon att begära att sammanträdet ska vara öppet även när frågan…

Läs mer

Vi säger nej till att sjukvårdsdirektören får gå!

Besked från Socialdemokraterna om sjukvårdsdirektören!

 Socialdemokraterna kommer inte att medverka till att sjukvårdsdirektören fråntas sitt uppdrag, och kommer därför att säga nej på Regionstyrelsens möte 5 juni. Det beskedet lämnar nu Christina Mattisson, regionråd (S) och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Blekinge:  – Vi säger nej till att sjukvårdsdirektören får gå. Vi har fortsatt fullt förtroende för Lars Almroth i hans…

Läs mer

Nu är det dags för alliansen att ge ett svar!

Socialdemokraterna hänvisar till Kommunallagen och kräver att nämnden håller sitt möte.

  – Vi nöjer oss inte med den information vi fått hittills. Alliansen måste svara på frågor och motivera sitt beslut.  Socialdemokraterna har idag lämnat in en formell begäran till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Emma Stjernlöf (M) med anledning av hennes beslut igår att ställa in nämndens sedan tidigare planerade möte på torsdag 23 maj….

Läs mer
facebook Twitter Email