Februari – en månad då vi har lyft många viktiga frågor i Region Blekinge

Tidsbokning på nätet till din VC, sommarlovskort till barn och unga, fast läkarkontakt och visst ska även de som behöver det som mest kunna parkera nära sin vårdcentral? 

Det är några av de frågor som Socialdemokraterna i Region Blekinge har drivit och lyft fram under de politiska mötena i februari månad. Du hittar mer information om dem på Socialdemokraternas Facebooksida. (länk sist i texten)

Ökad digitalisering och fast läkarkontakt
Markus Alexandersson, andre vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden skrev, i början av februari, en insändare gällande möjligheten att boka tid på vårdcentralen via nätet.- Digitaliseringen i Region Blekinge går alldeles för långsamt under det borgerliga styret. Trots att tidsbokning på nätet är möjligt i många regioner är det ännu inte fallet i Blekinge, skriver Markus Alexandersson, bland annat. 

När det var dags för regionfullmäktige i förra veckan lyfte Markus Alexandersson även andra viktiga frågor i form av flera interpellationer. Bland annat ställdes frågan till tjänstgörande ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Erik Lindborg, huruvida man även i Region Blekinge ska jobba för regeringens och SKR:s mål att minst varannan svensk senast 2022 ska ha en fast läkarkontakt. Och hur strategin dit ser ut!

Hur Erik Lindborg svarade kan ni se här!

Turbulent på kvinnokliniken
Ett annat ämne som har varit omdiskuterat under hösten och vintern är turbulensen på Kvinnokliniken där flera tumörkirurger har sagt upp sig. Det innebär att, det avtal som Region Blekinge har med Region Kronoberg gällande gynekologisk tumörkirurgi i Blekinge, inte kan uppfyllas. Med anledning av detta ställde Markus Alexandersson frågan till Lennarth Förberg (M) huruvida han som Regionstyrelsens ordförande kommer att arbeta aktivt för att avtalet upphör eller verka för att situationen förändras så att Region Blekinge kan leva upp till åtagandet i avtalet och återigen operera kvinnor med gynekologisk cancer i Blekinge. 

Svaret från Lennarth Förberg kan du se här!

JanAnders Palmqvist lyfte en fråga i samma ämne när han undrade hur tjänstgörande ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Erik Lindborg (KD) tänkt arbeta för att arbetsmiljöproblemen på Kvinnokliniken löses? 

Du hittar interpellationen och svaret här!

Var tog Coronakommissionen vägen?
Under samma möte tog vårt regionråd Christina Mattisson upp flera frågor. Bland annat ställde hon frågan var Region Blekinges utlovade Coronakommission, som skulle börjat i höstas, tog vägen. 

Interpellationen och svaret på den finns här!

Christina lyfte även vikten av att kunna parkera enkelt och smidigt vi våra vårdcentraler, anledningen till det är att besökarna till Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn måste ha en smartphone för att kunna parkera nära vårdcentralen. Det räcker alltså inte att ha en mobiltelefon. Det måste vara en så kallad smartphone. 
– Det här tycker inte vi är rimligt. De som har störst behov av att parkera nära sin vårdcentral ska kunna göra det utan att behöva en viss mobiltelefon. Och det här ska förstås inte bara gälla vid Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn, säger Christina Mattisson, regionråd för Socialdemokraterna. 

Och här finns mer information i parkeringsärendet!

Lönehöjningen måste vara kvar!
Under Regionfullmäktige togs det formella beslutet om en extra lönehöjning för anställda i Region Blekinge. Därmed finns det ytterligare 26 miljoner kr inför kommande lönerevision.  

S i Region Blekinge välkomnar satsningen, den är både viktig och nödvändig om vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Men detta inte får bli en satsning bara under 2021. 

Vid mötet antydde nämligen flera politiker i Alliansen att löneförhandlingarna nästa år kanske ger ett annat resultat, och att lönehöjningen därför inte kunde anses som beständig.
– Det är inte vår hållning. Det här är ingen engångssatsning som bara skulle gälla för 2021. Den extra lönehöjning personalen för i år är permanent och ska vara kvar, säger Christina Mattisson.

Samtidigt konstaterar vi att med en S-budget hade löneutrymmet kunnat bli ännu större. I vår budget finns 60 miljoner kr för olika personalsatsningar och där en lönehöjning är en självklar del.

Stopp för sommarlovskort till barn och unga
I Trafiknämnden kämpade vår andre vice ordförande Magnus Pettersson för sommarlovskort till barn och unga i sommar. Alliansen med stöd av SD satte dock stopp för det förslaget men Magnus lovar att driva den frågan vidare. 
– Ett sommarlovskort är kanske ännu mer viktigt just den här sommaren, efter så lång tid med restriktioner och där inte heller barn och unga kunnat träffas som vanligt. Att kunna åka gratis på buss och tåg hela sommaren skulle ge alla barn och unga möjligheter till ett bra sommarlov. Och dessutom underlätta för dom unga som har sommarjobb, säger Magnus Pettersson. 

Lokalvården ska privatiseras
I veckan beslöt alliansen tillsammans med SD att konkurrensutsätta lokalvården på bland andra vårdcentralerna. Trots att vi har bland landets billigaste lokalvård väljer man att och privatisera lokalvården. Det är uppenbart att de gör det här av ideologiska skäl och inte ekonomiska. 

Förslaget hanterades av Regionstyrelsen i onsdags och vi Socialdemokrater protesterade starkt mot detta och argumenterade istället för en bättre samverkan mellan lokalvård, vaktmästeri och transport. Något som verksamheterna själva också föreslår. Vi ska givetvis inte sälja ut och privatisera lokalvården. Men vi förlorade efter en votering.

Det är ytterst märkligt att frågan inte ska behandlas av fullmäktige. Detta innebär en stor förändring för Regionens lokalvård och anställda, och stora verksamhetsförändringar ska hanteras av fullmäktige. Alliansen tyckte däremot inte alls att det behövs, det här är inte en sådan principiell fråga sa moderaten och styrelsens ordförande Lennarth Förberg. Och fick alltså medhåll även i detta av SD.

Magnus Johansson övergår helt till politiken
Vi kan även berätta att Magnus Johansson, som arbetat som försteombudsman vid vår partiexpedition väljer att helt gå över till politiken. Magnus har valts in som ordinarie ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott. Det innebär att Magnus nu kommer att företräda Socialdemokraterna på heltid som förtroendevald.

Vill du läsa ännu mer om vad som händer i Region Blekinge, vad våra riksdagsledamöter arbetar med och vad som sker i Socialdemokraterna Blekinge? Gå in på vår Facebooksida, vi försöker uppdatera sidan så ofta som det bara är möjligt!

facebook Twitter Email