Han har varit med och tagit fram 100 punkter som ska rädda våra hav!

Efter hårt och långt arbete har miljömålsberedningen nu lämnat in 100 punkter som ska rädda våra hav. Vår riksdagsledamot Magnus Manhammar har deltagit i arbetet:
– Det känns som något av det mest betydelsefulla jag har gjort i livet.

Miljömålsberedningen inrättades av regeringen i juli 2010 för att nå bred politisk samsyn kring ett antal olika miljöfrågor. Sedan februari 2019 är vår riksdagsledamot Magnus Manhammar en del av gruppen som ska ta fram övergripande och långsiktiga miljömål. 

Sommaren 2018 fick beredningen i uppdrag att ta fram en strategi om hur vi ska kunna bevara men också använda oss av haven på ett långsiktigt och hållbart sätt. Målet var att lämna konkreta förslag till regeringen i slutet av 2020 på nya miljömål och förslag som ska bidra till att rädda vår havsmiljö.

Och det är precis vad miljömålsberedningen har gjort. I förslaget, som lämnades in alldeles nyligen, finns 100 punkter som tillsammans ska rädda Sveriges hav. En viktig del är en särskild havsmiljölag, som ska medverka till att beslut måste vägas mot hur de kan påverka havens ekosystem.

– Östersjön är en fantastisk resurs, men vårt hav hotas av bland annat övergödning, överfiske och miljögifter. För att rädda vårt hav krävs fler skyddade områden, mer förebyggande arbete och att vi värnar havets alla ekosystem, säger Magnus Manhammar, som är oerhört glad och stolt över att ha kunnat ro det här projektet i land tillsammans med sina kollegor i beredningen. 
– Det känns faktiskt som något av det mest betydelsefulla jag har gjort i livet, säger han. 

Av de 100 punkterna vill Magnus lyfta fram några stycken som han brinner lite extra för:

* 30 procent av Sveriges havsområden ska skyddas till år 2030.

*  Sveriges förvaltning av havets resurser ska vara ekosystembaserad.

* Flytta den kommersiella fartygstrafiken från särskilt känsliga områden.

* Förbud mot utsläpp av tvättvatten från så kallade skrubbrar inom 12 nautiska mil från kustlinjen.

* En särskild satsning på att bygga upp de kustnära fiskbestånden för att få tillbaka stor fisk som exempelvis gädda.

Nytt uppdrag för miljömålsberedningen
Nu väntar ett nytt uppdrag i beredningen för Magnus Manhammar och hans kollegor. Ny uppgift är att ta fram och föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med målet att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Det här uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2022. 
– Att vi fått uppdraget att ta fram nya förslag till lagstiftning för att minska klimatutsläppen är otroligt viktigt och bra. Ytterst är vi alla offer för klimatkrisen och nu behövs fler konkreta förslag för att minska de utsläpp av växthusgaser som Sverige på olika sätt bidrar till. Genom att ta fram lagstiftning kring konsumtionsbaserade utsläpp tar Sverige på sig ledartröjan i arbetet mot klimatförändringarna och visar att det är möjligt att skapa ett hållbart samhälle, säger Magnus Manhammar.

Här kan du läsa mer om ”Havet och människan”

facebook Twitter Email