Så här vill vi leda Blekinge framåt!

Magnus Johansson, Christina Mattisson och Richard Pelle berättar prioriteringarna framåt för Socialdemokraterna i Region Blekinge!

Lördagen den 9 april samlades 250 socialdemokrater i Ronneby till distriktskongress. Vi valde distriktsledning, fastställde våra riksdags- och regionlistor inför valet den 11 september och vi fick möjlighet att lyssna på vår partiordförande och statsminister Magdalena Andersson. Vi tre som skriver detta fick det fina förtroendet att utses till socialdemokraternas tre ledande kandidater i regionvalet. Vi har provat att vara i opposition under fyra år. Det har varit nyttigt för oss men det räcker nu. Vi har, gemensamt i partiet, arbetat fram goda idéer om hur vi vill utveckla Blekinge. Och nu vill vi förverkliga så många av dessa idéer som möjligt. För vi vet att Blekinge kan så mycket bättre!

Den viktigaste frågan som vi har att hantera på regionnivå är hälso- och sjukvården. Vi ser många utmaningar inom detta område och vill särskilt lyfta tre av dem här. Det handlar om tillgängligheten, du ska få svar samma dag när du söker vård. Det handlar om hur vi ska möta den ökande psykiska ohälsan, särskilt bland unga. Och det handlar om att vi måste korta köerna i vården.

För oss är det självklart att de pengar som är avsedda för vården ska gå till vården och vi säger nej till privatiseringar. Kort och gott, vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. 

Utan personal – ingen vård. Nu måste resurser läggas på återhämtning och vila, bättre scheman, bemanningspooler och rimliga arbetstider. Fler ska ha möjlighet att spetsa sin kompetens på betald arbetstid. Alla ska kunna påverka sin arbetsmiljö och jobba med det man är utbildad till. Vi ska ha fast egen anställd personal, istället för hyrpersonal och regionens medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner. 

En annan uppgift som vi kommer att driva hårt är den regionala utvecklingen, alltså hur ska Blekinge stärkas framåt. Här ser vi att Blekinge har goda möjligheter att utvecklas väl inom flera områden. Men vi ser också att länets företag har svårt att hitta kompetent personal, trots hög arbetslöshet. Vi ser också att invånarantalet i Blekinge sjunker för tredje året i rad. Att vända den trenden måste bli en gemensam fråga för hela Blekinge.

Trots att vi ligger relativt nära den snabbt växande Öresundsregionen innebär vår bristfälliga infrastruktur att restiderna från Blekinge till Malmö/Lundregionen är allt för långa. Vi vill korta restiderna både till Malmö/Lund och mellan kommunerna i länet. 

Vi har jobbat fram ett gediget och bra politiskt program som vi nu ska möta väljarna med. Genom samtal i dörrar, på arbetsplatser samt på gator och torg vill vi prata med just dig om hur vi ser på Blekinges utveckling. Vi kan såklart inte lova svar på alla frågor eller ställa ut löften som löser alla problem. Men vi kan lova två saker. Vi ska säga som det är och göra vad som krävs för att göra vardagen för vanligt folk bättre i Blekinge. Och vi lovar att vi ska vara en stark och tydlig röst för länet och arbeta medett ledarskap präglat av handlingkraft och framtidstro.

Christina Mattisson, kandidat till regionstyrelsens ordförande
Magnus Johanssson, talesperson för hälso- och sjukvård
Richard Pelle, talesperson regional utveckling

facebook Twitter Email