Snart är det dags för rikskongress!

Den 22-24 mars samlas Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Kongressen kommer att fokusera på två fokusområden.

Den 22-24 mars samlas Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Kongressen kommer att fokusera på två fokusområden. Det ena är ett organisatoriskt reformprogram för det politiska samtalet. Alltså, hur vi inom socialdemokratin ska bli bättre på att organisera oss och nå fler medborgare. Det andra är kunskap för framtiden, hur vi ska rusta människor så att…

Läs mer

Tre S-blekingar representerade i SKL

Socialdemokraternas verkställande utskott har fastställt S-nomineringarna till Sveriges Kommuner och Landstings valkongress tisdagen den 19 mars. Tre Blekingar är med bland nomineringarna.

Lena Micko från Linköping kvarstår som Socialdemokraternas toppnamn och föreslås bli vice ordförande. Socialdemokraterna i Blekinge kommer att representeras av Christina Mattisson, Sara Rudolfsson och Per-Ola Mattsson. Christina Mattisson föreslås bli ordförande för beredningen för demokratifrågor, Sara Rudolfsson föreslås bli vice ordförande för beredningen för digitalisering och Per-Ola Mattsson föreslås bli ordinarie ledamot i beredningen…

Läs mer

Äntligen dags för medlemsutbildning

Du som medlem i Socialdemokraterna i Blekinge. Vill du lära dig mer om vårt parti, vår organisation, vår ideologi och vår historia? Då är du hjärtligt välkommen att delta i våra medlemsutbildningar.

För att alla ska ha möjlighet att delta erbjuder vi olika tillfällen men med samma innehåll. Delarna har vi döpt till 1:A. 1:B och 1:C, du kan dock gå dem i den ordningen som det passar dig! Vi erbjuder även ett tillfälle där både del A och B ingår för den som har svårt att hitta…

Läs mer
facebook Twitter Email