Alliansen och SD avskedade Almroth – ”sorgens dag”

Alliansen och SD tog idag beslutet att avskeda Lars Almroth utan förklaringar till varför

– Detta är en sorgens dag för Blekinges sjukvård. Och hela ansvaret för ett fortsatt kaos ligger på alliansen och SD. Efter nästan fyra timmars diskussion bakom stängda dörrar blev det ett beslut i Regionstyrelsen.

Frågan om Lars Almroths uppdrag som sjukvårdsdirektör avgjordes efter votering. Minoritetsstyret drev tillsammans med SD igenom ett avskedande av Lars Almroth. Socialdemokraterna som också krävde en förtroendeomröstning i regionstyrelsen, konstaterar att minoritetsstyrets politiska haveri är ett faktum.

– Det är en sorgens dag för Blekinges sjukvård. Idag blev det vi befarade verklighet. Men det är allianspartierna som tillsammans med SD nu får ta på sig hela ansvaret. Både för att detta över huvud taget kunnat ske och det kaos som nu kommer att bli konsekvensen av deras beslut, säger Christina Mattisson regionråd (S).

– Blekinges sjukvård har förlorat en kompetent medarbetare och omvittnat duktig chef och ledare. Medarbetare och verksamheter berättar om en chef som är intresserad, engagerad och har en vilja att komma framåt. En ledare som är lyhörd och som bjuder in personal från alla delar av verksamheten för att ta del av sjukvårdens omställning, ett arbete som tog fart på riktigt med Almroths ledarskap och nu är i full gång. Blekinge hade behövt att Lars Almroth fortsatte, för att klara av de utmaningar vi har i sjukvården.

– Inte heller idag på regionstyrelsen, fick vi några besked om varför allianspartierna inte har förtroende för Lars Almroth som sjukvårdsdirektör. Vi fick inte heller några besked om hur kostnaden för avsättningen av Almroth på drygt 5 miljoner ska finansieras.

– Detta är mycket allvarligt men det är allianspartierna som tillsammans med SD nu får ta på sig hela ansvaret

facebook Twitter Email