Socialdemokraterna ifrågasätter alliansens tolkning av kommunallagen

- Det finns inga skrivningar i kommunallagen som säger att beslutet om Almroth måste tas bakom stängda dörrar.

Vid Regionstyrelsens pågående möte idag begärde Socialdemokraterna att ärendet om hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth skulle hanteras öppet och inte bakom stängda dörrar. Socialdemokraterna menade att fortsatt otydlighet om varför allianspartierna kräver att sjukvårdsdirektören lämnar sitt uppdrag, bidrar till ännu mer spekulationer. 

Kravet på öppet möte tillbakavisades av regionstyrelsens ordförande Alexander Wendt (M). Därmed blev det inte heller någon omröstning. Enligt minoritetsstyret ska ärendet betecknas som myndighetsutövning, och därför enligt kommunallagen avgöras bakom stängda dörrar. 

Christina Mattisson regionråd (S) och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Blekinge menar att det är en märklig tolkning av kommunallagen: 

– Det formella ärendet om sjukvårdsdirektören Lars Almroth, och som Regionstyrelsen ska ta ställning till senare idag, är ett förslag till överenskommelse. Och det är bara om styrelsen godkänner förslaget som överenskommelsen kommer att gälla. 

– En överenskommelse är inget tvingande i sig och det formella ärendet kan inte liknas vid myndighetsutövning enligt kommunallagens intentioner. Myndighetsutövning utövas gentemot medborgare. Detta handlar om en relation mellan arbetsgivare och anställd, säger Christina Mattisson (S) och fortsätter: 

– Det är en märklig tolkning av kommunallagen och vi ifrågasätter att allianspartierna använder det som argument för att fatta sitt beslut bakom stängda dörrar. Det finns inga skrivningar i kommunallagen som säger att regionstyrelsens beslut om Almroth måste tas bakom stängda dörrar. 

facebook Twitter Email