Vi säger nej till att sjukvårdsdirektören får gå!

Besked från Socialdemokraterna om sjukvårdsdirektören!

 Socialdemokraterna kommer inte att medverka till att sjukvårdsdirektören fråntas sitt uppdrag, och kommer därför att säga nej på Regionstyrelsens möte 5 juni. 
Det beskedet lämnar nu Christina Mattisson, regionråd (S) och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Blekinge: 

– Vi säger nej till att sjukvårdsdirektören får gå. Vi har fortsatt fullt förtroende för Lars Almroth i hans uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör. Jag och socialdemokraterna har hela tiden varit mycket tydliga om det, när vi talat med medarbetare och verksamhetsansvariga. Och vi har inte ändrat inställning utan snarare stärkts i vår uppfattning. 

– Vi är lika övertygade som medarbetare och verksamheter om att Lars Almroth är en ytterst kompetent sjukvårdsdirektör med förmåga att leda och genomföra arbetet med framtidens hälso- och sjukvård. Han har dessutom ett stort förtroende nationellt. Blekinges arbetsmodell i utvecklingsarbetet framhålls i flera sammanhang som en modell att ta efter. Men även detta håller nu det nya styret på att fördärva i grunden, säger Christina Mattisson (S). 

Alexander Wendt (M) säger i media att det handlar om politisk styrning, men detta är ett märkligt sätt att visa det på, säger Christina Mattisson (S) och fortsätter: 

– Det nya styrets agerande har lett till stor oro i hela organisationen. Många medarbetare har nu blivit rädda för att ha synpunkter och ta fram konsekvensanalyser. 

– Vi har alltså i flera avseenden en fullständigt ohållbar situation just nu. Och ansvaret ligger helt och enbart på minoritetsstyret, säger Christina Mattisson (S) regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Blekinge.

LÄS MER:

Nu är det dags för alliansen att ge ett svar!

Ett politiskt haveri!

facebook Twitter Email