116 miljoner till Blekinge!

Blekinge får drygt 116 miljoner kr av regeringens välfärdsmiljarder. - Det här kommer betyda mycket för sjukvården i Blekinge om det nya minoritetsstyret förmår styra.


Sjukvården i Blekinge får drygt 116 miljoner kr av välfärdsmiljarderna. Det blev klart idag när socialminister Lena Hallengren (S) presenterade hur dom 9, 4 välfärdsmiljarderna ska fördelas.

Blekinge får 50,5 miljoner kr för satsningar riktade direkt till vårdens medarbetare. Till arbetet med en god och nära vård i Blekinge, blir det 37,6 miljoner kr. Blekinge får också 18 miljoner kr till insatser för en ökad psykisk hälsa, och fortsatt samverkan med kommunerna. Fördelningen av den s k kömiljarden förändras, och för Blekinges del innebär det ett tillskott på närmare 5 miljoner kr. Blekinge får dessutom drygt 5 miljoner kr till arbetet med att ytterligare korta väntetiderna i cancervården. 

Nu ser vi att politik gör skillnad, säger Christina Mattisson, regionråd (S) i en första kommentar till dagens besked. 

– Medarbetarna är vårdens största resurs och det är oerhört viktigt att vi, precis som socialministern sa idag, kan ge bättre förutsättningar till alla vårdproffs som dagligen hjälper patienter till ett bättre liv. 

– 116 miljoner kr kommer att betyda mycket för sjukvården i Blekinge förutsatt att moderaterna och minoritetsstyret i Region Blekinge förmår styra sjukvården på ett rättvist och bra sätt, säger Christina Mattisson regionråd (S). 

Det är bra att vi nu får en mer rättvis fördelning av kömiljarden, det kan bidra till en mer jämlik vård, säger Markus Alexandersson, 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

– Nu är det minoritetsstyrets ansvar att säkerställa att regeringens välfärdsmiljoner också kommer vården till del, säger Markus Alexandersson, 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 

facebook Twitter Email