KRYSSA #20 PETER JEPPSSON

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet! Här kan du läsa mer om vad vår kandidat Peter Jeppsson säger inför det viktiga valet!

”Vi lever i en allt mer osäker omvärld och EU står inför stora utmaningar i och med Storbritanniens utträde inom kort. 
Där till finns stora politiska utmaningar som vi måste hantera gemensamt. Det handlar om jobben, jämställdheten, klimatet och om vår gemensamma säkerhet. Men det handlar även om att stå upp för grundläggande demokratiska rättigheter och de värden som EU en gång bildades kring. Dessa hotas just nu av högernationalistiska krafter.

Vi ser även hur kvinnors självklara rättigheter ifrågasätts av den höger som växer fram i Europa. Jag vill möta denna utveckling med vår svenska modell som lett till Europas högsta barnafödande kombinerat med det högsta deltagandet på arbetsmarknaden. Det är bra för Sverige och detkommer att bli bra för Europa.

Frågor som jämställdhet, klimat, miljö och fackliga rättigheter på en internationell arbetsmarknad måste lösas gemensamt. Men de måste hanteras av partier som sätter medborgaren före marknaden, löntagaren före företagens intressen och av partier som tar ett helhetsansvar för framtiden.

Jag vill använda min breda erfarenhet från såväl mitt yrkesliv inom försvaret som från mina tolv år som riksdagsledamot för att söka lösningar på framtidens utmaningar. Jag är övertygad om att vi gör det bäst tillsammans med andra.”

Mina viktigaste frågor: 
Gemensamt arbete för fred och säkerhet i Europa.
Ökad jämställdhet i Europa.
Miljö- och klimatfrågor.
Fiske- och lantbruksfrågor. 
Schyssta villkor på jobbet.

KRYSSA #20 PETER JEPPSSON

Läs mer om Socialdemokraternas valplattform här!

facebook Twitter Email