Nu är det dags för alliansen att ge ett svar!

Socialdemokraterna hänvisar till Kommunallagen och kräver att nämnden håller sitt möte.

  – Vi nöjer oss inte med den information vi fått hittills. Alliansen måste svara på frågor och motivera sitt beslut. 

Socialdemokraterna har idag lämnat in en formell begäran till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Emma Stjernlöf (M) med anledning av hennes beslut igår att ställa in nämndens sedan tidigare planerade möte på torsdag 23 maj. Socialdemokraterna accepterar inte beslutet att ställa in sammanträdet i den situation som råder nu, efter minoritetsstyrets besked igår att tvinga sjukvårdsdirektören Lars Almroth att lämna sitt uppdrag. 

Läs mer här! Ett politiskt Haveri!

Markus Alexandersson (S) och 2:e vice ordförande i nämnden: 

– Det är ytterst märkligt att i det här läget ställa in ett planerat sammanträde med den politiskt ansvariga nämnden. Det finns många frågor som det politiska minoritetsstyret måste svara på och vi kräver att ordförande Emma Stjernlöf (M) tänker om och genomför sammanträdet på torsdag. Alliansen måste kunna svara på frågorna och motivera sitt beslut. Vi nöjer oss inte med den mycket knapphändiga information som hittills getts. 

Socialdemokraterna hänvisar till att kommunallagen ger rätt till en sådan begäran. 

– Om ordförande står fast vid sitt beslut kommer vi att använda den möjlighet som Kommunallagen ger, att om minst en tredjedel av nämndens ledamöter så kräver, se till att ordförande Emma Stjernlöf (M) kallar nämnden till ett sammanträde. Det bör dessutom ske snarast, säger Markus Alexandersson (S) och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Läs mer här: Ett politiskt haveri!

Fotograf: Serny Pernebjer

facebook Twitter Email