Kalle invald i valberedningen

I helgen håller Socialdemokraterna partikongress i Örebro. Tre dagars intensiv debatt om politik, organisation, sjukvård och gevetvis det stundande valet till Europaparlamentet.

Där till har det förrättats en del val. Det viktigaste valet handlade om att välja en ny valberedning med 11 ledamlöter för de kommande fyra åren. Som ordinarie ledamot i valberedningen valdes Kalle Sandström från Blekinge. Kalle nominerades som representant för partidistrikten i sydöstra Sverige.

  • Det känns hedrande att fått uppdraget att representera våra partidistrikt i Sydöstra i valberedningen. Vår huvuduppgift är att förbereda de val av partistyrelse och andra ledande uppdrag som ska väljas på kongresserna. Det är ett viktigt uppdrag jag ser fram emot uppdraget säger Kalle Sandström i en kommentar.

Till ordförande i valberedningen valdes Elvy Söderström från Västernorrland.

  • Elvy är en mycket erfaren politiker som haft många ledande uppdrag i såväl kommun som i partiet, säger Kalle. Med Elvy Söderström får vi en bra ordförande som har goda förutsättnignar för att leda valberedningens viktiga arbete på ett bra sätt.

facebook Twitter Email