S vill satsa två miljoner mer än styret på regional utveckling

Vid Regionstyrelsens möte den 24 april la Socialdemokraterna fram ett eget förslag till planeringsdirektiv för åren 2020 till 2022. I S-förslaget betonas en fortsatt samverkan inom vård och omsorg, som ett led i utbyggnaden av en nära sjukvård och omhändertagande av multisjuka äldre. Det är nödvändigt att omställningen av sjukvården kan fortgå i oförminskad takt.

Här kan du läsa hela förslaget till planeringsdirektiv från S

Socialdemokraterna pekar också ut tre områden som särskilda uppdrag för Regionala Utvecklingsnämnden att jobba med under perioden. Det är kompetensförsörjning, medflyttandeservice och utveckling av kulturella och kreativa näringar. Socialdemokraterna anvisade 2 miljoner kr mer än den styrande minoriteten till arbetet med regional utveckling. 
– Vi väljer att lägga två miljoner extra till Regional utveckling för vi tycker vi behöver ta ett större ansvar för utveckling och attraktivitet i Blekinge säger Christina Mattisson, oppositionsregionråd. Vi ser stora behov av att utveckla vårt arbete med kompetensförsörjning, klara av att erbjuda jobb eller utbildning för medflyttande och inte minst att fortsätta utveckla arbetet inom de kulturella och kreativa näringarna. 

-Vi talar ofta om de framtida utmaningarna om välfärdens finansiering. Vår uppfattning är att lösningen på dessa utmaningar är att fler jobbar och att det vi tillsammans producerar har ett högt värde. För att nå dit behöver vi vässa vårt utvecklingsarbete och de två miljonerna vi avsätter är en del i detta säger Christina.

Vid prövningen i Regionstyrelsen röstades Socialdemokraternas förslag ner. Slutligen avgörs frågan på Regionfullmäktige den 8 maj.

facebook Twitter Email