”Detta skulle innebära stora vinster för folkhälsan”

Socialdemokraterna i Region Blekinge har, genom Hampus Engqvist, skrivit en motion som handlar om motions- och idrottskademottagning.

Motionen lämnades formellt på regionstyrelsens sammanträde den 24 april och kommer att behandlas framöver i Regionfullmäktige. Vi vill att det nya styret i Region Blekinge utreder frågan.

Motionärer och idrottsutövare i länet upplever ett behov av en specialiserad mottagning för idrottsskador. Idag blir bemötandet varierande och förståelsen för hur viktigt det är att så snabbt som möjligt få tillbaka en så bra funktion som möjligt efter en idrottsskada finns inte alltid på våra ordinarie vårdinrättningar. 

Folkhälsa 
För folkhälsan är en motionerande och idrottande befolkning avgörande för att höja vår livskvalitet. Skador är en ständigt hotande faktor som tyvärr får många att avsluta sitt hälsosamma motionerande. En utdragen rehabilitering eller fel vård får också många att avstå från den livsviktiga motionen och sitt idrottsutövande. Det är alltid en stor kostnad för samhället om idrottsskadade förlorar sin förmåga att idrotta och motionera. 
– Detta skulle innebära stora vinster för folkhälsan om möjligheten för idrottsskadade fanns att snabbare komma tillbaka till sitt idrottsutövande, säger Hampus Engqvist (S) som har skrivit motionen.

Nära Vård 
Idag söker idrottsskadade vård över hela landet för att snabba upp sin rehabilitering och få rätt hjälp. För elitidrottsmän med ett högt engagemang är det inget problem, men det är viktigt att även motionärer och breddidrottsutövare får vård och då är vård i närområdet viktigt. Oftast är vården inte högspecialiserad utan av typen sjukgymnastik eller ortopedi som redan finns i Blekinge men man söker sig utomläns för att få rätt vård i tid. 

Tillgänglighet 
Region Blekinge kan erbjuda hela vårdkedjan för de flesta vårdsökande och en specialiserad mottagning kan öka tillgängligheten för denna patientgrupp. Idag skickas många patienter runt mellan sjukhusets specialistmottagningar, små privata enheter och vårdcentraler. 

Personcentrerad vård
 Det är viktigt att man bemöter en idrottsskadad med en förståelse för vad skadan gör för personens förmåga att motionera och utöva sin idrott. Allmänmedicinen har en tendens att nedvärdera skadans betydelse om personens hälsa inte är hotad. Det ger långa väntetider och minskade vårdinsatser. Vården kan bedöma att en person klarar av alla vardagsfunktioner och då hamnar man långt ner i prioriteringen. 

Vi har alla verktygen för en Motions- och idrottsskademottagningen i dagens organisation. Problemet är att alla delar är utspridda och vägen för den vårdsökande ofta blir krokig och man förlorar viktig tid i sin väg tillbaka till ett hälsosamt levande. Kan vi samla resurserna och öka tillgängligheten skulle vi göra en stor insats för Blekinges medborgare.

Därför föreslår jag:
Att Region Blekinge utreder möjligheten för en motions- och idrottsskademottagning i egen regi. 

Karlskrona 2019-03-29 
Hampus Engqvist (S) 


facebook Twitter Email