Viktig studieresa till Bryssel

Socialdemokraterna i Blekinge förbereder sig inför valet till Europaparlament. För att kunna stå upp för ett fredens Europa som tar klimathoten på allvar och mot de högerextrema krafterna krävs ett stort engagemang i valrörelsen i maj.

Därför åkte en grupp socialdemokrater från Blekinges samtliga kommuner till Bryssel i början av veckan för att möta europaparlamentariker och stärka argumenten. I gruppen ingick såväl unga SSU:are som fackligt aktiva socialdemokrater och företrädare på såväl kommunal som regional nivå.

-Det är på plats i Bryssel som man lättare förstår den underbara smältdegel av språk, idéer och historia som EU är, säger Markus Alexandersson, internationell ledare i (S) i Blekinge och ansvarig för resan.

Under besöket i Bryssel träffade gruppen Marita Ulvskog och Anna Hedh, båda två socialdemokrater i Europaparlamentet. Ulvskog, som är ordförande i sysselsättningsutskottet, berättade om framgångarna i att bekämpa utrymmet för lönedumpning och konkurrens med sämre villkor och löner. Hon menade att svensk socialdemokrati har erfarenheterna och idéerna och förmågan att bygga allianser, ibland oväntade sådana, för att stärka löntagares rättigheter och att det är nödvändigt att det görs på europeisk nivå.

Anna Hedh, som bland annat har jobbat aktivt mot trafficking och för ökad jämställdhet, framhävde behovet av ett idogt och tålmodigt arbete för att förändra synsätt, inte minst kring dessa frågor där hon har mött hårt motstånd och där svenska socialdemokrater behövs.

Både Ulvskog och Hedh oroades för att ännu fler nationalistiska och högerextrema företrädare skulle ta plats i parlamentet efter valet och manade till aktiviteter för att hålla tillbaka dem i valet. Om de stärker sig ännu mer och blir bättre på att samarbeta kan de bli en kraft som kraftigt kan förändra den inriktning som finns att gemensamt stå upp för en mer klimatvänlig politik och repsekt för rättsstatens principer och ett öppet Europa.

Gruppen från Blekinge fokuserade också mycket på Europas moderna historia och det som är grunden till EU och till att vi kan rösta fram våra företrädare den 26 maj. Bland annat besöktes Parlamentarium, som berättar om EU:s framväxt, och Europeiska historiens hus, som påminner om varför ett EU behövdes och varnar för vad som händer om andra människor avhumaniseras och stater ställs mot varandra. 
Det var en positiv och givande resa som både gav kunskaper och energi för att jobba aktivt kring Europafrågorna i allmänhet och valet till Europaparlamentet i synnerhet. 

facebook Twitter Email