Snart är det dags för rikskongress!

Den 22-24 mars samlas Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Kongressen kommer att fokusera på två fokusområden.

Den 22-24 mars samlas Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Kongressen kommer att fokusera på två fokusområden. Det ena är ett organisatoriskt reformprogram för det politiska samtalet. Alltså, hur vi inom socialdemokratin ska bli bättre på att organisera oss och nå fler medborgare. Det andra är kunskap för framtiden, hur vi ska rusta människor så att alla på ett bättre sätt ska kunna möta och bli en del av arbetsmarknaden. 

Från Blekinge kommer 8 ombud att närvara. Annette Rydell, Andreas Saleskog, Magnus Manhammar, Sandra Bizozzero, Johanna Beijer, Tamam Abou Hamidan, Elina Gustafsson och Malin Norfall. Dessa har utsetts genom brevröstning bland medlemmarna i länet. Kontaktinformation till samtliga ombud finns sist i dokumentet.

Det är viktigt att vi ständigt utvecklar både vår politik och vår organisation. Vi fick en tydlig signal av väljarna i höstas att vi behöver vässa både vår politik men kanske framför allt det sätt vi samtalar med väljarna om politiken.

En öppen demokrati
Annette Rydell är ordförande för IF metall Blekinge och åker även hon till rikskongressen för första gången. För Annette är ledordet för att utveckla socialdemokratins organisation ”en öppen demokrati”.
-Ja, jag vill att vi ska värna om en mer öppen demokrati. Jag vill att vi jobbar för att fler ska kunna påverka hur vi utvecklar vår politik och våra olika frågor som vi ska driva. Ett exempel skulle kunna vara att vi bjuder in till fler öppna möten, till exempel olika temakvällar som knyter an till lokala frågor, dit inte bara medlemmar är välkomna. Alla som vill ska ha möjligheten att få delta vid våra möten, säger Annette Rydell. 

Nyanländas drivkraft och kompetens måste tillvaratas
30-åriga Tamam Abou Hamidan från Olofström åker till rikskongressen för allra första gången. Tamam arbetar på arbetsförmedlingen, frågor som handlar om hur utrikesfödda snabbt kommer in i arbetslivet är extra viktiga, anser hon. 

– Det handlar om kompetensförsörjning i en tid av snabb förändring och det som ligger mig extra varmt om hjärtat är etablering av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Alla ska ha ett arbete att gå till, oavsett vad man heter eller kommer ifrån. Och det måste gå snabbt, det är något som hela samhället vinner på, säger Tamam.

Hon säger att det ska vara en högprioriterad fråga att ta till vara på nyanländas kompetens och drivkraft att få komma i arbete. Med särskild fokus på utrikesfödda kvinnor. 

-Det är en oerhörd möjlighet för de här kvinnorna att få uppleva frihet och självständighet. Jag vet vad det betyder, jag kom själv hit från Palestina för bara några år sedan, berättar Tamam.
Hon fortsätter: 
– Det bästa sättet att komma in i samhället snabbt är lära sig språket. Det är därför som vi socialdemokrater vill införa språkplikt för alla som söker asyl i Sverige. Även föräldralediga kvinnor ska delta i språkundervisning under sin föräldraledighet. Undervisningen kan till exempel ske vid öppna förskolor som ska erbjuda språkträning, förklarar Tamam.

Ombuden från Blekinge vill göra att tillägg i reformprogrammet 
I stort sett är ombuden i Blekinge nöjda med det material som partistyrelsen arbetet fram. Men vi kommer att lägga förslag på ett nytt utvecklingsområde i vårt organisatoriska reformprogram. Det handlar om att stärka studiedelen i vårt parti samt att snabba på vägarna från idé till politik genom att införa löpande motionsrätt till partiet lokalt, regionalt och nationellt. Detta tror vi skapar en livligare politisk idédebatt och därmed ett större intresse för att engagera sig i vårt parti för att förändra samhället.

Kontakt under kongressen:
Kongressombud och delegationsledare, Elina Gustafsson: 0733-891955
Försteombudsman Magnus Johansson: 0708-109850
Kommunikationsombudsman Emma Söderbom: 0721-556250
Ombudsman Rikard Jönsson, 0709-309862

facebook Twitter Email