Kommer alliansen lyssna på den fackliga kritiken?

Fackförbunden är kritiska mot Alliansens planer att öppna det som de kallar en närakut i Karlshamn. ”Att skylta med begreppet ”akut” i Karlshamn riskerar att förvirra alla vårdsökande i länet, även i östra delen”, skriver företrädare för Läkarföreningen, Vårdförbundet, Kommunal och Vision i ett utlåtande. De skriver också att förslaget riskerar att försämra tillgänglighet och kontinuitet på de vanliga vårdcentralerna och att det är ”olämpligt att flytta personal från primärvården för att upprätta denna enhet”.

Kommer Alliansens företrädare att ta till sig av den tuffa fackliga kritiken? Och får det några konsekvenser? Det frågar Markus Alexandersson (S) regionrådet Emma Stjernlöf på regionfullmäktige nästa onsdag.
– Vi måste organisera sjukvården smart så att patienter får rätt vård i rätt tid och att tillgänglighet och kontinuitet går hand i hand. Därför måste man på allvar lyssna på sjukvårdens personal och inte låta symbolpolitik gå ut över vårdens kvalitet, säger Markus Alexandersson (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

facebook Twitter Email