Blekinge i topp inom flera områden!

BOKSLUT: Under onsdagen godkände Regionfullmäktige det rödgröna bokslutet för Landstinget Blekinge 2018. Det blev ett överskott på drygt 53 miljoner kronor och flera topplaceringar jämfört med andra landsting och regioner.

Landstinget Blekinge är:

• Näst bäst i landet på att minska kostnaderna för hyrpersonal.
• Blekinges förlossningsvård är bland de fem bästa i landet på att motverka bristningar vid förlossningen. 
• Blekinge är bäst i landet på överlevnad efter hjärtstopp.
• Vuxenpsykiatrins öppenvård är bäst i landet på att få patienterna delaktiga i sin egen vård och ge emotionellt stöd.

– Det är ett riktigt bra bokslut som den tidigare rödgröna majoriteten nu lämnar till det nya regionfullmäktige, och det finns mycket att glädjas åt, säger vårt nya S-oppositionsråd Christina Mattisson. 

– Till exempel att nio av tio medarbetare vill rekommendera andra att arbeta i Blekinges sjukvård och att den nära vården kommit ännu närmare med t ex fler mobila team och läkarbilar. 

– Och vi har kraftigt minskat beroendet av hyrpersonal. Vi visste redan innan sommaren att vi har kommit långt i det arbetet. När vi summerar 2018 ligger vi i topp även här, med den största kostnadsminskningen av alla landsting och regioner. 

– Vi ligger också i topp när det gäller att minska nettokostnadsutvecklingen. Blekinge hade den näst lägsta i landet jämför med andra landsting och regioner. Det är mycket bra jobbat i ett lite landsting, med liknande utmaningar som stora landsting.

– Vi ska göra det vi kan i opposition för att upprätthålla en bra sjukvård i hela länet och fortsätta utveckla nya arbetssätt och förbättrar oss ytterligare, inom t ex cancervården. Det rödgröna landstingsbokslutet ger oss en bra grund att stå på i det nya Region Blekinge vars uppdrag är att utveckla hela Blekinge, och med framtidens sjukvård som en stor och viktig del, säger Christina Mattisson.

facebook Twitter Email