S i Blekinges valanalys

Nu finns valanalys gruppens analys publicerad.

2022 års valrörelse är svår att jämföra med något tidigare val. Alla valrörelser är unika och detta val är inget undantag. Efter ett svagt resultat 2018 och åtta års regeringsinnehav så gick vi in med tuffa grundförutsättningar. Pandemin hade påverkat vår organisatoriska förmåga och vi tolkade det som att även pandemin skulle vara betydelsefull för vilka valfrågor som skulle dominera debatten.

Valanalys Socialdemokraterna i Blekinge

facebook Twitter Email