Christina Mattisson uppvaktar Energi och näringsminister Ebba Busch om havsbaserad vindkraft

Vattnen utanför Blekinge är väl lämpade för havsbaserad vindkraft. Flera investerare står i startgroparna och det är ytterst angeläget att även södra Östersjön ingår i planerna för nya områden för energiutvinning. Det är en viktig utvecklingsfråga för Blekinge och Sverige. Som representant för Region Blekinge uppvaktar nu regionstyrelseordförande Christina Mattisson (S) Energi och näringsminister Ebba Busch(kd) i denna för länet så angelägna fråga.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är en nödvändighet och en möjlighet för en god och hållbar samhällsutveckling. En avgörande förutsättning för detta är en utförlig analys av aktuella havsområden för energiproduktion i södra Östersjön. Skriver Christina Mattisson i ett brev till ministern.


God tillgång till fossilfri el drar till sig investeringar inom en rad branscher. Möjligheter till arbete vid etablering och drift av elproduktion samt utveckling inom angränsande företag leder till utveckling för länet när det gäller tillväxt och livskvalitet. Ny havsbaserad vindkraft gynnar både Blekinge som Sverige i helhet.


Vattnen utanför Blekinge har visat sig väl lämpade för etablering av havsbaserad vindkraft ur flera avseenden. Flera aktörer är i olika faser i tillståndsprocessen för projekt som totalt kan bidra med upp till ca 7,5 GW installerad effekt, motsvarande en förväntad årlig produktion upp till ca 29,5 TWh elenergi.


facebook Twitter Email