Socialdemokraterna i Blekinge nominerar Sandra Bizzozero till Europaparlamentet

Socialdemokraterna i Blekinge har fattat beslut om att nominera Sandra Bizzozero till Europaparlamentet. Valet till Europaparlamentet genomförs den 9 juni 2024, och Socialdemokraterna kommer att fatta beslut om sin nationella lista i slutet av hösten 2023.

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, och just nu pågår nomineringsarbete inför framtagandet av Socialdemokraternas nationella lista som fattas beslut om i slutet av hösten. Från Blekinge har partiet fattat beslut om att nominera Sandra Bizzozero som kandidat. 

Europa och EU – samarbetet står inför stora utmaningar. Vi socialdemokrater har flera bra förslag för att öka farten i den gröna omställningen som är direkt avgörande för Blekinges utveckling och Europas gemensamma säkerhet och fred. För mig är det också viktigt att EU aktivt jobbar med att förbättra den social hållbarhet eftersom dessa frågor påverkar oss alla i vardagen.  Klart att uppdraget som Europaparlamentariker känns lockande, det skulle vara viktigt för oss i hela Blekinge.

Sandra Bizzozero

Socialdemokraterna i Blekinge har tillsammans med Socialdemokraterna i Jönköping län, Gotland, Kalmar län och Kronoberg beslutat om fem gemensamma kandidater. Dessa är, i följande prioriteringsordning: Ilan De Basso, Jönköpings län, Tajma Sisic, Kronobergs län, Filip Reinhag, Gotland, Sandra Bizzozero, Blekinge och Henrik Nilsson Bokor, Kalmar län.

– Jag är glad och hedrad över nomineringen ifrån Blekinge, säger Sandra Bizzozero.

Sverige har i dag 21 platser i Europaparlamentet. Av dessa har Socialdemokraterna sedan 2019 fem parlamentsledamöter.

facebook Twitter Email