Nu tar vi krafttag!

Som ett tydligt steg i arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal har Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län gått ut med nyheten att man kraftigt ska minska inhyrningen av personal med fokus på sjuksköterskor inledningsvis.

Vi vill satsa på egen personal istället vinster till hyrbolagen.
Egen personal stärker sjukvården i Blekinge.
Viktigt för att få kontroll över ekonomiska läget.

De närmaste åren kommer bli enormt tuffa ekonomiskt för alla regioner. Skenande inflation och en regering som mest bara tittar på när kostnadskrisen rullar in över välfärdssverige. I detta läge behöver vi dessutom anställa fler medarbetare i sjukvården för att klara vårt uppdrag. Då är det inte rimligt att fortsätta trenden med kraftigt stigande kostnader för inhyrd personal. När det dessutom på sikt leder till sämre vård då viktigt utvecklingsarbete blir lidande känns det ju än mer angeläget att nu ska förutsättning för ett viktigt byte. Bytet är innebär att skifta från dyra hyrbolag till att istället satsa på egen personal för att på så sätt bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Därför är det bra att vi nu i tre grannregioner kommit fram till att ta ett fast grepp med fokus på sjuksköterskor inledningsvis. Varför just sjuksköterskor kanske någon undrar. Jo därför att just yrkeskategorin grundutbildade sjuksköterskor utgör basen i vår bemanning i sjukvården. I en värld då vi ska vara oberoende av dyr hyrpersonal kan vi inte ha en situation där basen i vår bemanning utgörs av en växande andel inhyrd personal. Det är inte rimligt.

Med start den 1 oktober kommer inhyrningen att minska drastiskt. Fram tills dess ska såväl risk och konsekvensanalyser göras och en handlingsplan utformas. Målet är klart men vägen dit behöver göras tillsammans med verksamheten. Men alternativet kan aldrig bli att fortsätta med ständiga ökningar av kostnader för inhyrd personal.

facebook Twitter Email