Nyckeln stavas samverkan och ledarskap!

Blekinge har fantastiska möjligheter för framtiden. För att maximera dessa måste vi hantera dom rätt. Vi måste bli bättre och tydligare i vår samverkan. Det är när Blekinge samlar sig som stora och viktiga saker kan hända. 

Vi måste samverka för fler jobb och företag. Vi behöver samla länets aktörer för att se till att inte ett enda arbetstillfälle missas på grund av att vi inte sett alla möjligheter. 

Vi måste samverka för att klara bostadsförsörjningen. Mycket talar för att vi i framtiden kommer att få se att många jobb flyttar dit där folk vill bo. 

Vi måste samverka för en ännu bättre hälso- och sjukvård. Alla patienter ska kunna vara delaktiga i sin egen vård och det ställer krav på samverkan mellan både Regionens vårdverksamheter, länets kommuner liksom andra regioner. 

Vi måste samverka för att klara vår tids största utmaning, klimatkrisen. Blekinge har goda möjligheter till en grön omställning med världsledande hållbarhetsforskning på BTH, stora multinationella företag med hållbarhetsfrågor högt på dagordningen och med närhet till andra kompetenscentrum.

En god samverkan kräver ett tydligt ledarskap. Vi är beredda att ta på oss det ledarskapet för att ta vara på Blekinges möjligheter på bästa sätt. Vi vill samverka och ställa krav på nationella beslut till förmån för Blekinge. Vi vill utveckla Blekinge ihop med alla som vill vara med och bidra, genom att utveckla den demokratiska dialogen.

Det är tillsammans vi skapar utveckling och framtidstro.

Hela den regionpolitiska valplattformen finner du här!

facebook Twitter Email