Vi ska jobba Blekinge ur krisen!

Nästa vecka presenterar regeringen sin budget för 2022. Det står redan klart att det blir en rekordstor reformbudget med fokus på jobb, välfärd och trygghet. Det stora reformutrymmet kommer av att svensk ekonomi går urstarkt just nu. Men trots en stark ekonomi saknar allt för många ett jobb och långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast.

Traditionellt har den svenska jobbpolitiken byggt på en aktiv arbetsmarknadspolitik, en god tillgång till utbildning och forskning samt en näringspolitik som skapar förutsättningar och stöd för näringslivet att utvecklas. Men det handlar också om individens ansvar. Den bärande tesen för vårt samhällsbygge är att den ska kan jobba ska jobba, och den tesen måste stärkas. Detta har ibland kallats svensk arbetarmoral eller beskrivits som ”gör din plikt – kräv din rätt”, just i den ordningen.

För att nämna några exempel ur budgeten kan följande framhållas. Arbetsförmedlingen får ökade anslag och ett tydligt uppdrag att jobba mer med matchning mellan arbetssökande och lediga jobb. Samtidigt ska man också jobba för att långtidsarbetslösheten inte ska bita sig fast. Möjligheten till utbildning stärks rejält för att de som idag saknar jobb ska stärka sin position och kunna ta de jobb som växer fram. Därtill ska ett nytt program för omställning sjösättas med målet att Sverige ska bli världens bästa land för omställning på arbetsmarknaden. Den sista delen handlar om näringspolitiken. Där är den bärande idén att en aktiv näringspolitik ska bidra till en nödvändig grön omställning av produktion, inte minst inom industrin. Stora resurser avsätts just för detta ändamål. 

Så långt den nationella politiken. Nu måste vi också bestämma oss för att även Blekinge ska jobba sig ur krisen. Då krävs att aktivt ledarskap från det moderatledda regionstyret, något vi idag saknar. Det krävs färre byråkratiska projekt och mer verkstad för att samla de behov som Blekinges näringsliv har och dessutom hitta lösningar på dessa. Klarar vi inte den utmaningen riskerar Blekinge att halka efter. Ett absurt exempel på detta är att samtidigt som vi har en hög arbetslöshet så är det största hindret för företag att växa just bristen på arbetskraft. Min uppmaning till regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) är att komma upp på banan och samla alla intressenter på arbetsmarknaden för att lösa upp så många knutar som möjligt. Vi har inte råd att missa en enda arbetad timme på grund av försumlighet.

Slutsatsen är att om regeringens budget går igenom kommer det att finnas väldigt goda möjligheter till statligt stöd för Blekinges utveckling. Nu är det upp till oss själva i Blekinge om vi ska åka med på tåget mot framtiden eller stå kvar på perrongen. Och det yttersta ansvaret för det valet har regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M). För oss Socialdemokrater är svaret enkelt. Vi ska jobba Blekinge ur krisen. 

Magnus Johansson (S)

2;e vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden

facebook Twitter Email