Välkommen till Medlemsdagen!

Söndagen den 17 november bjuder partidistriktet in alla medlemmar till en medlemsdag. Tanken med dagen är att vi, tillsammans, ska få möjligheter att samtala och diskutera om de utmaningar, möjligheter, förväntningar och önskningar som vi har som medlemmar i Socialdemokraterna Blekinge.

Annelie Karlsson som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lisa Pelling, utredningschef vid tankesmedjan Arena Idé, och Joakim Johansson, som är organisationschef på partistyrelsens kansli kommer att föreläsa under dagen och givetvis finnas på plats för samtal med oss medlemmar.

Partidistriktet bjuder på kaffe, fika och en lättare lunch. Dagen inleds med kaffe klockan 8.30 och avslutas vid 15-tiden. 

I länken nedan kan du anmäla dig genom att klicka på ”BOKA” och fylla i de uppgifter som vi efterfrågar!

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 10 NOVEMBER!A

Varmt välkomna!

Vem är Lisa Pelling?
Lisa Pelling är statsvetare och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé som finansieras av svensk fackföreningsrörelse. Lisa har arbetat mycket med migrations- och integrationsfrågor, men även med andra frågor som rör den svenska välfärden och demokratins utveckling. Tidigare i år gav hon ut rapporten Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik som fick mycket uppmärksamhet. Lisa Pelling kommer att prata om vart Socialdemokratin är på väg. Vilken väg ska vänstern ta för att möta de utmaningar vi ser framför oss på lite längre sikt.

Vem är Joakim Johansson?
Joakim Johansson är chef för avdelningen Folkrörelse & Kampanj på partistyrelsens kansli. Jocke har en lång bakgrund inom arbetarrörelsen. Han kom från Äppelbo i Dalarna till Stockholm för att bli internationell sekreterare i SSU i mitten av 1990-talet. Innan han började på partistyrelsens kansli jobbade Jocke som försteombudsman i Västmanlands partidistrikt. Joakim Johansson kommer bland annat att prata om det organisatoriska reformprogram som togs under socialdemokraternas rikskongress tidigare i år. Alltså hur vi socialdemokrater kan/bör/skajobba som organisation för att passa in i framtiden. Fokus i det här programmet är hur vi ska bredda det politiska samtalet så att vi kan möta fler människor och ta vara på deras idéer för att utveckla vår politik.

Vem är Annelie Karlsson?
Riksdagsledamot och gruppledare i riksdagen. Långt förflutet som fackligt förtroendevald inom Handels. Annelie är bra på att förklara svåra samband på ett enkelt sätt som alla förstår. Annelie är från Kristianstad men har en sommarstuga i Sölvesborg. Annelie Karlsson kommer bland annat att prata om vad S har åstadkommit i riksdagen så här långt i det parlamentariska läge som råder. Hon kommer också att prata om vilka utmaningar men framför allt möjligheter som ligger framför oss under den pågående mandatperioden fram till 2022. Och vad vi som parti behöver göra för att komma i ett bättre läge än vad vi är idag. 


facebook Twitter Email