Välkommen till Medlemsdagen!

Söndagen den 17 november bjuder partidistriktet in alla medlemmar till en medlemsdag. Tanken med dagen är att vi, tillsammans, ska få möjligheter att samtala och diskutera om de utmaningar, möjligheter, förväntningar och önskningar som vi har som medlemmar i Socialdemokraterna Blekinge. 

Lisa Pelling, utredningschef vid tankesmedjan Arena Idé, och Joakim Johansson, som är organisationschef på partistyrelsens kansli kommer att föreläsa under dagen och givetvis finnas på plats för samtal med oss medlemmar.

Partidistriktet bjuder på kaffe, fika och en lättare lunch. Dagen inleds med kaffe klockan 8.30 och avslutas vid 15-tiden. 

I länken nedan kan du anmäla dig genom att klicka på ”BOKA” och fylla i de uppgifter som vi efterfrågar!

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 10 NOVEMBER!

ANMÄL DIG HÄR!

Varmt välkomna! 

Vem är Lisa Pelling?
Lisa Pelling är statsvetare och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé som finansieras av svensk fackföreningsrörelse. Lisa har arbetat mycket med migrations- och integrationsfrågor, men även med andra frågor som rör den svenska välfärden och demokratins utveckling. Tidigare i år gav hon ut rapporten Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik som fick mycket uppmärksamhet. 

Vem är Joakim Johansson?
Joakim Johansson är chef för avdelningen Folkrörelse & Kampanj på partistyrelsens kansli. Jocke har en lång bakgrund inom arbetarrörelsen. Han kom från Äppelbo i Dalarna till Stockholm för att bli internationell sekreterare i SSU i mitten av 1990-talet. Innan han började på partistyrelsens kansli jobbade Jocke som försteombudsman i Västmanlands partidistrikt.


facebook Twitter Email