S vill öppna minst en särskild abortmottagning i Blekinge!

Motion till Regionfullmäktige gällande abortmottagningar.

Möjligheten att få göra abort på ett tryggt sätt måste vara en självklarhet i Blekinge. Förutom adekvata insatser och rutiner behövs perspektiv om hur dessa kan organiseras så att kvinnan som ska göra abort upplever trygghet under hela processen och god möjlighet till integritet. Därför har abortvården på allt fler ställen kommit att organiseras genom särskilda abortmottagningar som sköter hela förloppet. På dessa träffar man samma barnmorska som både gör ultraljud, har samtal om abort och preventivmedel och har möjlighet att ordinera läkemedel. 

I Blekinge fungerar det inte så. Här hänvisas kvinnan till kvinnohälsomottagningar där man förutom flera personalkategorier och personer också får möta kvinnor som kommer för exempelvis rådgivning eller gynekologiskt cellprov. Ibland utförs aborten på sjukhuset och då blir fler och andra individer inblandade samtidigt som kvinnan riskerar att ofrivilligt möta kvinnor på BB eller som får gynekologisk vård då aborterna sker på samma plan. 

Det borde finnas bättre möjligheter att organisera abortvården på ett sätt som tar större hänsyn till kvinnans integritet och trygghet och som samtidigt syftar till att de sökande kvinnorna får en såväl god tillgänglighet till första besöket som en bra uppföljning. 

Med stöd av ovanstående föreslås att Regionfullmäktige beslutar 

Att öppna en eller flera särskilda abortmottagningar i Blekinge som så långt det är möjligt ansvarar för hela förloppet i samband med en abort.

Markus Alexandersson (S) Ledamot fullmäktige 

facebook Twitter Email